Spotkanie Noworoczne 2015

       16 stycznia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie noworoczne na które przybyli min.: Poseł na Sejm RP Krzysztof Borkowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Ewa Orzełowska, Proboszcz Parafii Borowie Dariusz Parafiniuk, Krzysztof Żochowski radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Łukasz Szychowski Wójt Gminy Wilga, Maria Całka Kierownik oddziału ARiMR, Maria Stefanowska Kierownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Dariusz Sadkowski Komendant Powiatowy PSP w Garwolinie, Janusz Krawczyk Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Garwolinie, Alicja Czarnecka Dyrektor I Odziału PEKAO SA w Garwolinie oraz kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy, radni, sołtysi i przedsiębiorcy współpracujący z gminą Borowie.

       Na wstępie Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie powitał serdecznie zaproszonych gości i podziękował za przybycie. Następnie skierował następujące słowa do zgromadzonych:

       Panie Pośle, Pani Marszałek, Panie Wójcie, Panie i Panowie radni gminy, powiatu i województwa, Czcigodni Księża, Panie i Panowie, Szanowni Państwo!

       Rok 2014 za nami, zamknął się kolejny etap naszego życia, naszej działalności i wytężonej pracy na różnych szczeblach naszego zawodowego życia. Nowy Rok, to okres podsumowań tego co za nami. Analizujemy to, co udało się wykonać i to czego nie zrobiliśmy, planujemy także przyszły czas. Myślę, że ten czas jest najlepszą okazją do przemyśleń, do odnowy umysłów i naszych serc, do rozważań o wspólnym dobru, jakim jest nasza Mała Ojczyzna – Gmina, ale i ta Wielka Ojczyzna – Polska.

       Na początek trochę statystyki o gminie Borowie. Na koniec 2014 roku liczba ludności wynosiła 5295 mieszkańców. Urodziło się 53 dzieci, zmarło 60 obywateli, 55 mieszkańców zawarło związek małżeński. Dla samorządu gminy Borowie, miniony rok mimo trudności gospodarczych w kraju, braku miejsc pracy, szczególnie dla ludzi młodych, był rokiem w miarę spokojnej pracy i realizacji zaplanowanych działań, był po prostu rokiem udanym. Nie ulega wątpliwości, że stało się to za sprawą ludzi, którzy dobrymi radami, pomocną dłonią i rozumieniem potrzeb lokalnej społeczności wspierali naszą samorządową działalność.

       Dzięki także dobrej współpracy z Radą Gminy minionej kadencji, z kierownikami i dyrektorami zarządzającymi naszymi jednostkami organizacyjnymi, w 2014 roku zrealizowaliśmy bądź rozpoczęliśmy realizację wielu zadań, przypomnę tylko te najważniejsze:

Szanowni Państwo, Panie i Panowie!

       Możemy być zadowoleni z dokonań w 2014 roku i rozwoju naszej Gminy. Wszystkie nasze działania służyły naszemu głównemu celowi – zapewnieniu mieszkańcom Gminy – coraz nowocześniejszych i godziwych warunków życia, a potencjalnym inwestorom – stwarzanie przyjaznego klimatu inwestycyjnego. Chociaż dużo zrobiliśmy to nasi mieszkańcy ale także i ja uważamy, że powinno się robić jeszcze więcej , bo nasi mieszkańcy czekają na kanalizacje sanitarną, na asfaltowe drogi, na remonty strażnic i świetlic wiejskich itp. Wszystko jednak zależy od środków finansowych, na brak których się ciągle uskarżamy. Nasza gmina się jednak systematycznie rozwija, przybywa nowych inwestycji, przybywa nam nowych mieszkańców którzy postanowili wybudować tutaj swój dom, naszym mieszkańcom żyje się coraz lepiej. W tym miejscu serdecznie dziękuję za wsparcie z jakim się spotykałem i nadal spotykam ze strony Państwa Posłów, Urzędu Marszałkowskiego i Pani Marszałek osobiście, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Pana Starosty i jego administracji, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Komendy Policji, Powiatowego Urzędu Pracy i innych osób oraz urzędów i służb. Mieszkańcom, dziękuję za słowa otuchy, ale także za słowa konstruktywnej krytyki. To wszystko mobilizuje do jeszcze lepszej i wytężonej pracy. Szczególnie gorąco chcę podziękować Radnym minionej kadencji, że umieli stworzyć dobrą atmosferę wokół spraw samorządowych. Dziękuje bardzo serdecznie wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom i dyrektorom jednostek podległych, Prezesom, dyrektorom innych instytucji działających na terenie Gminy za dobrą współpracę i za bardzo ciężką codzienną pracę. Dziękuje Przedsiębiorcom, tym z terenu naszej Gminy i tym którzy prowadzą działalność na terenie Gminy oraz tym wykonującym inwestycje na zlecenie Gminy, przede wszystkim dziękuje za dobrą współpracę, za otrzymaną pomoc, kiedy o nią się do Państwa zwracam. Dziękuje sołtysom za ich społeczne zaangażowanie, strażakom ochotnikom za pomoc przy zagrożeniach powodzią, pożarach, czy też wypadkach drogowych a w ostatnim czasie za akcje poszukiwawczą zaginionego mieszkańca Filipówki. Dziękuje „Moim” Zespołom Ludowym – Borowiakom z Brzuzy, Chrominiankom, Iwowiankom i Laliniankom za krzewienie i podtrzymywanie kultury ludowej oraz za promowanie Gminy. Dziękuję Panu Kapelmistrzowi i całej Orkiestrze Dętej za trud pracy ale i za efekty tej pracy, która mieliśmy możliwość wysłuchania. Księdzu Proboszczowi składam podziękowania za bieżącą współpracę, za przeprowadzoną akcję letnią wypoczynku dla dzieci i młodzieży i za współorganizację wspólnie z Panią dyrektor GOK uroczystości patriotycznych, kulturalnych i tych o wymiarze duchowym. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Państwa Krystyny i Janusza Malików, Magdaleny i Mieczysława Pałysów, Małgorzaty i Grzegorza Kwiatkowskich oraz Małgorzaty i Sławomira Malików za pomoc w udostępnianiu środków transportu na potrzeby transportu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy. Rozpoczął się Nowy Rok 2015. Jaki będzie? Co nam przyniesie? Takie pytania zadajemy sobie wszyscy. Jak poprzednie lata zapewne będzie to niewątpliwie rok trudny i przyniesie nam wiele nowych wyzwań. Zapewniam, iż postaramy się wspólnie wykonywać wszystkie zadania jakie określone zostały w budżecie na rok bieżący. Będziemy je z całą odpowiedzialnością realizować.

       Nasze działania skupimy przede wszystkim na:

       Na te zadania potrzebne nam środki finansowe, dlatego potrzebni są nam ludzie przyjaźni i służący pomocą w pomnażaniu samorządowego budżetu. Mam nadzieję, że niebawem ruszą nowe programy unijne, na które będziemy mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Szanowni Państwo,

       Przed nami wytężona praca. Do tej pracy i podejmowania nowych wyzwań jesteśmy wszyscy gotowi.

       Życzę więc Państwu aby rok 2015 był dla nas wszystkich rokiem nadziei, sukcesów w pracy zawodowej, życiu osobistym i rodzinnym. Przedsiębiorcom życzę aby prowadzone firmy przynosiły jak największe zyski i by jak najwięcej inwestowali w gminie Borowie. Niech szczęście i pomyślność Was nie opuszczają, a wiara i nadzieja codziennie dodają sił i zapału do tworzenia i realizacji nowych przedsięwzięć. Życzę także dużo radości, optymizmu, uśmiechu i zdrowia oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.

       Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Szczęść Wam Boże.

       W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Krzysztof Borkowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Ewa Orzełowska, Krzysztof Żochowski radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Proboszcz Parafii Borowie Dariusz Parafiniuk.

       Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Galeria zdjęć
Powrót