Spotkanie Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego z pracownikami Urzędu Gminy

W drugim dniu wizytacji kanonicznej parafii Trójcy Świętej w Borowiu, Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski spotkał się z pracownikami Urzędu Gminy. Spotkanie odbyło się 1 października 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu, w którym wzięli udział ks. kan. Stanisław Staręga Proboszcz Parafii Borowie, ks. Radosław Osipacz wikariusz Parafii Borowie, Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy Borowie, Marzena Nowak Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Borowie, Edward Dąbrowski Kierownik SP ZOZ w Borowiu, Iwona Serzysko Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzuskowoli, Mariola Ryniewicz Kierownik GOPS w Borowiu wraz z pracownikami oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Wiesław Gąska oraz Alicja Szaniawska powitali Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego wręczając kwiaty. Następnie Wójt Gminy w słowie wstępnym scharakteryzował Księdzu Biskupowi Gminę Borowie, poinformował o podejmowanych działaniach służących miejscowej społeczności oraz przedstawił problemy z którym spotyka się samorząd gminy.

Podczas spotkania Ksiądz Biskup wygłosił katechezę, w której mówił o Bożej wizji człowieka oraz o życiu chrześcijan we współczesnym społeczeństwie:
„Z punktu widzenia chrześcijańskiego w naszym kraju nie dzieje się dobrze. Czyny i myśli współczesnych ludzi nie mają chrześcijańskiego ducha. Człowiek został postawiony na piedestale, to jest przyjemne, ale jednocześnie bardzo niebezpieczne. Człowiek nie został po to stworzony, on ma odkrywać bogactwo w relacji ukierunkowanej na Stwórcę. W życiu nie wszystko układa się po naszej myśli, a nieprzyjaciół mamy nawet wśród swoich najbliższych, w naszych rodzinach. Dopóki tej prawdy nie pojmiemy w świetle mądrości Bożej, to z innymi wyzwaniami również sobie nie poradzimy. Będziemy tak postępować, aby osoby nam towarzyszące czyniły wszystko po naszej myśli. A my nie mamy prawa decydować, jaki „nieprzyjaciel” jest obecny w moim życiu, nie dostosujemy świata i ludzi tylko do swoich pragnień i oczekiwań. Dlatego tak ważna jest rola Kościoła, który kształtuje nas na obraz i podobieństwo Boże. Dzisiejszy świat, a nawet najbardziej okrutne systemy dokonują promocji człowieka w sposób całkowicie odmienny od tego, co objawił nam Pan Bóg. Wiele osób ochrzczonych nie zdaje sobie z tego sprawy, a dzieje się to we wszystkich strukturach społecznych i politycznych. Dlatego tak mocno potrzeba nam dzisiaj ewangelizacji. Chrześcijaństwo to nie wychowanie „porządnych” obywateli, a wspólnota ludzi, która jest przeniknięta duchem Chrystusowym. Dopóki tego nie będzie na łonie rodziny, samorządów i innych struktur w naszym kraju, nie ustanie cierpienie jakie zadajemy sami sobie. Wszelka władza dąży do tego, aby ludzi uczynić konsumentami.

Człowiek wolny potrzebuje mniej, jest niezależny w swoim myśleniu i postępowaniu, a tego nie chce dzisiejszy świat. Ludzie są wolni, gdy nie mają nic do stracenia, mogą żyć ze świadomością tego, że Pan Bóg wszystko chroni i zabezpiecza. Ewangelia jest zawsze pod prąd. Dlatego konieczna jest formacja chrześcijańska, ona dokonuje reformy naszego myślenia. Już od ponad ośmiu lat w naszej diecezji poprzez program „Chrzest w życiu i misji Kościoła” staramy się tak rozumianą formację wprowadzać w życie naszych diecezjan. W Piśmie Świętym mamy mapę życia człowieka, także naszej egzystencji. To taki GPS, naprowadzający nas na Pana Boga. Dlatego zachęcam was do wejścia w ten program jeśli zależy wam na prawdziwym życiu, was tutaj obecnych oraz waszych bliskich – nauczał Biskup Kiernikowski”
(źródło: http://www.podlasie24.pl)

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy wraz z Przewodniczącą Rady Gminy podziękował Księdzu Biskupowi za skierowane słowa, które pomogą w dalszej codziennej pracy, a także przekazali książkę Dzieje Gminy Borowie oraz upominek w postaci pióra z dedykacją.

JE Ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski dziękując władzom samorządowym za ciepłe przyjęcie podziękował za bardzo dobrą współpracę z władzami Gminy Borowie i przekazał pisemne podziękowanie.

Po spotkaniu z pracownikami Urzędu Gminy Ksiądz Biskup udał się do Zespołu Oświatowego w Borowiu.

Galeria zdjęćPowrót