Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


GODZINY PRZYJĘĆ:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1800


ADRES:
ul. Garwolińska 9
08-412 Borowie
woj. mazowieckie

tel. (25) 6859029
tel. (25) 6859862
e-mail: edwdab@wp.pl

Kierownik lek. med. Edward Dąbrowski - specjalista chorób wewnętrznych II stopnia

Kadra pracownicza:
• Edward Dąbrowski – lek. spec. chorób wewnętrznych
• Dorota Dąbrowska – lek. pediatra – spec. medycyny rodzinnej
• Małgorzata Dąbrowska – lekarz
• Małgorzata Kargol – lek. stomatolog
• Andrzej Kolano – lek. ginekolog
• Marcin Łyczywek – lek. kardiolog
• Marcin Szabelski – lek. kardiolog
• Waldemar Teperek – lek. spec. chorób wewnętrznych
• Zenon Wawrzyniak – lek. diabetolog
• Zofia Wągrodzka – st. piel. środowiskowo-rodzinna
• Marianna Włodarczyk – st. piel. środowiskowo-rodzinna
• Bożena Gąska – st. położna środowiskowo-rodzinna
• Justyna Nowak - piel. środowiskowo rodzinna
• Anna Zawadka – rejestratorka medyczna
• Mariola Baranek – pomoc stomatologiczna
• Jadwiga Baran - sprzątaczka

Sprzęt medyczny:
- aparat do badania EKG wielokanałowy z komputerową analizą zapisu,
- aparat USG z sondą do badania jamy brzusznej i sondą do badania tarczycy i sutków,
- autoklaw z drukarką do sterylizacji materiałów opatrunkowych i narzędzi,
- unit stomatologiczny z turbiną szybkoobrotową.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu obejmował w 2015 roku opieką lekarsko-pielęgniarską 5016 osób. W w/w okresie przyjęto 20 014 pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w domu pacjenta wykonano 156 lekarskich wizyt domowych

Wykonano ogółem 5 515 zabiegów w tym:
• iniekcji - 1081
• opatrunków - 213
• zabiegów chirurgicznych - 33
• pomiarów RR - 597
• wymian cewnika i zabiegów płukania uszu - 86 • badań EKG - 360
• badań poziomu cukru - 501
• badań USG - 122
• badań krwi do badań laboratoryjnych - 2170

W ramach opieki nad matką i dzieckiem wykonano:
• wizyt patronażowych lekarskich - 37
• wizyt patronażowych pielęgniarskich - 32
• wizyt patronażowych wykonanych przez położoną - 190
• środowiskowych wizyt pielęgniarskich - 223

W ramach badań profilaktycznych wykonano badania bilansowe
• Bilans 2-latka -42
• Bilans 4-latka -56
• Bilans 6-latka -88
• Bilans 10-latka -71
• Bilans 13-latka -71

W ramach badań przesiewowych wykonano 643 pomiary wagi, wzrostu, ostrości wzroku i słuchu, widzenia barwnego i ciśnienia tętniczego. Zakwalifikowano do grup dyspanseryjnych 198 dzieci. Wykonano 604 szczepienia ochronne. Wszystkie dzieci przed szczepieniami miały wykonane badania lekarskie.

W 2015 roku w dalszym ciągu prowadzono ponadprogramowe szczepienia przeciw chorobom zakaźnym. W ramach tej akcji zaszczepiono:
• 27 osób przeciw Streptococcus pneumoniae
• 14 osóby przeciw biegunce rotawirusowej
• 61 osób przeciw WZW typ B
• 100 osób przeciw grypie
• 33 osóby od tężca
• 2 osóby przeciw meningokokom
• 6 osób przeciwko ospie wietrznej

We wszystkich szkołach przeprowadzono fluoryzację. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Borowiu przez cały 2015 rok prowadził:

W ramach działalności oświatowo-zdrowotnej wygłoszono 21 pogadanek, przeprowadzono 173 rozmowy indywiduale, wykonano 30 wystawek i 73 razy rozdano broszury edukacyjne. Udzielono 120 porad lekarskich w ramach działalności oświatowo-zdrowotnej.
W działającej poradni diabetologicznej przyjęto 612 pacjentów, a w poradni kardiologicznej 891 pacjentów.
W poradni położniczo-ginekologicznej przyjęto 933 kobiet i wykonano 94 badania cytologiczne.

W roku 2015 lekarz dentysta przyjął ogółem 2 289 osób.
Wykonano:
- 1021 wypełnień
- 304 ekstrakcje
- 54 protezy
- w znieczuleniu leczono 646 pacjentów
- zalakowano 28 zębów.