Gmina w statystykach
Dane za rok 2015

Liczba mieszkańców (pobyt stały) - 5176
Liczba mieszkańców (pobyt czasowy) - 85
Liczba urodzeń - 36
Liczba zgonów - 53

LICZBA ZAMELDOWANYCH OSÓB NA POBYT STAŁY W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE WSIE - stan na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.MiejscowośćLiczba ludności
1.Głosków
672
2.Borowie
631
3.Iwowe
564
4.Chromin
366
5.Jaźwiny
281
6.Laliny
263
7.Wilchta
270
8.Łopacianka
238
9.Słup Pierwszy
231
10.Dudka
232
11.Nowa Brzuza
216
12.Filipówka
194
13.Gościewicz
188
14.Łętów
172
15.Kamionka
154
16.Brzuskowola
140
17.Słup Drugi
137
18.Stara Brzuza
124
19.Gózd
103
razem
5176

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

RocznikWiekMężczyznKobietOgółem
2014-20160-277
57
134
20133 29
19
48
2012-20114-556
66
122
20106 39
27
66
2009722
33
55
2008-20058-12157
146
303
2004-200113-1588
97
185
2000-199916-1767
56
123
19981851
22
73
1997-195119-651761
1761
1997-195619-601449
1449
1951-1900>65274
274
1956-1900>60
585
585
Ogółem:2620
2556
5176