Program Operacyjny "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
      Wójt Gminy Borowie informuje, że pozyskał środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 25 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla gminnych zespołów ludowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych”.