Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Borowie

OBSADA STANOWISK:

Wójt Gminy - mgr inż. Wiesław Gąska
                             pokój nr 9, tel. wew. 11

Sekretarz Gminy - mgr inż. Marta Serzysko
                       pokój nr 10, tel. wew. 12

Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Budżetu - mgr Hanna Ośko
                       pokój nr 11, tel. wew. 13


WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU:

mgr Izabela Baran - Kierownik wydziału finansów i budżetu
                     pokój nr 2, tel. wew. 18

Joanna Gajowniczek - Inspektor ds. płac, informacji niejawnych i kontroli wewnętrznej
                       pokój nr 1, tel. wew. 17
Ewa Gąska - Inspektor kasjer
                       pokój nr 1, tel. wew. 22

mgr Aneta Oszkiel - Inspektor ds. planowania i księgowości budżetowej.
                      pokój nr 2, tel. wew. 18

mgr Danuta Bielak-Baran - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
                      pokój nr 3, tel. wew. 21

mgr Karolina Gromada - Inspektor ds. księgowości podatkowej
                      pokój nr 3, tel. wew. 21
mgr Agnieszka Jesień - Referent ds. księgowości budżetowej
                      pokój nr 2, tel. wew. 18WYDZIAŁ OŚWIATY, GEODEZJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

inż. Jacek Walecki - Kierownik wydziału oświaty, geodezji i rozwoju gospodarczego
                       pokój nr 5, tel. wew. 23
Jadwiga Litwin - Inspektor ds. gospodarki gruntami
                       pokój nr 4, tel. wew. 24
Roman Gielo - Inspektor ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska
                       pokój nr 4, tel. wew. 24
mgr inż. Artur Zieliński - Inspektor ds. przygotowania i zarządzania projektami
                       pokój nr 6, tel. wew. 16
inż. Robert Bielecki - Inspektor ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego
                       pokój nr 5, tel. wew. 23
mgr Kacper Wolański - pomoc administracyjna
                       pokój nr 6, tel. wew. 16


URZĄD STANU CYWILNEGO:

Wójt Gminy mgr inż. Wiesław Gąska - Kierownik USC
pokój nr 9, tel. wew. 11

Hanna Sitek - Zastępca Kierownika USC, prowadząca również sprawy obywatelskie,
                     ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowe
                     pokój nr 8, tel. wew. 14


SAMODZIELNE STANOWISKA:

Zdzisław Malcher - Inspektor ds. obrony cywilnej, kancelaria tajna
                       pokój nr 8, tel. wew. 14


WYDZIAŁ SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNY I SPORTU:

mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska - Kierownik wydziału społeczno-organizacyjnego i sportu
                    pokój nr 8, tel. (25) 685-90-70

mgr Krzysztof Wągrodzki - Inspektor - informatyk, realizujący zadania obsługi rady gminy.
                    pokój nr 8, tel. (25) 685-90-70

Sylwia Gąska - Referent do spraw bezpośredniej obsługi mieszkańców.
                    Biuro Obsługi Interesantów tel. wew. 15

Biuro Obsługi Interesantów:

tel. wew. 15

Marzena Piskorz - pomoc administracyjna
Weronika Baran - pomoc administracyjna
mgr Piotr Czerkawski - pomoc administracyjna