Informacja o naborze wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

Niniejszym informuję, że w Urzędzie Gminy Borowie w okresie od 01.09.2015 r. do 15.09.2015 r. będzie prowadzony nabór wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Zgodnie z art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne jest ustalana na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm).