Aktualne Sygnały Alarmowe i komunikaty Ostrzegawcze

      Informujemy mieszkańców gminy Borowie, że Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach wprowadza ujednolicone sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. W rozporządzeniu ustalono sposób ogłaszania (oraz odwoływania) przy pomocy różnych środków przekazu dwóch rodzajów alarmu:

  • alarmu powietrznego,
  • alarmu o skażeniach,


  • oraz trzech rodzajów komunikatów ostrzegawczych:

  • uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami,
  • uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami,
  • uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska.


  •       Obowiązujące sposoby ogłaszania alarmów i komunikatów ostrzegawczych przedstawia poniższa plansza. (Plansze formatu A-3 wywieszona będzie w Urzędzie gminy). Prosimy mieszkańców gminy o zapoznanie się z jej treścią i zapamiętanie znaczenia poszczególnych sygnałów alarmowych.