14 Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwości w Sanktuarium w Licheniu      W dniach 29-30 lipca 2006 r odbędzie się wycieczka do Sanktuarium w Licheniu. Uczestnicy wezmą udział w 14 Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwości. Organizatorem wyjazdu jest Pani mgr Marzena Nowak Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.