Urząd Gminy Borowie

GODZINY URZĘDOWANIA:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1700
Biuro Obsługi Interesanta pracuje w godzinach od 700 do 1700
pracownicy Urzędu Gminy pracują w godzinach od 800 do 1600

ADRES:
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie
woj. mazowieckie

tel. (25) 6859070
fax. (25) 6859072
e-mail: gmina@borowie.pl

Konto bankowe:
BS Garwolin O/Borowie
Nr 58 9210 0008 0047 3530 2000 0010Gmina Borowie jest gminą rolniczą liczącą 5300 mieszkańców o powierzchni 80km2, położoną na terenie powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.
Przez Gminę Borowie przebiega droga krajowa nr 76 Wilga - Garwolin - Stoczek Łukowski - Łuków oraz sieć dróg powiatowych łączących kilka sąsiednich gmin, a także linia kolejowa Skierniewice - Pilawa - Łuków.
Dzięki dobrze rozwiniętej sieci dróg oraz linii kolejowej, gmina ma bardzo dobre połączenie z takimi miastami jak Warszawa, Garwolin, Lublin, Siedlce, Mińsk Mazowiecki oraz Ryki i Łuków...
Cała gmina jest stelefonizowana, posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną; sieć gazową posiada 8 sołectw - 154 przyłącza, sieć wodociągową posiada 19 sołectw - 1207 przyłączy.
Na terenie gminy jest składowisko odpadów komunalnych położone we wsi Słup Pierwszy i prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.
Prezentacja Gminy Borowie

DANE STATYSTYCZNE >>

Zabytki na terenie Gminy Borowie:

* * *