Robocza wizyta w gminie Borowie
biskupa Piotra Sawczuka

       Na zaproszenie Proboszcza Parafii pw. Trójcy Świętej w Borowiu ks. Dariusza Parafiniuka i Wójta Gminy Borowie Wiesława Gąski, 20 stycznia 2015 roku w godzinach popołudniowych roboczą wizytę w parafii i gminie Borowie złożył bp pomocniczy diecezji siedleckiej ks. Piotr Sawczuk.

       Gość odwiedził odrestaurowany kościół, zapoznał się ze stanem dalszych prac restauratorskich, a także obejrzał wystawę fotografii pn. „Słońcem malowane” autorstwa ks. Jana Krajewskiego proboszcza parafii w Mariańskim Porzeczu.

       Odbyło się także spotkanie władz gminy – Wójta Wiesława Gąski, Przewodniczącej Rady Alicji Szaniawskiej, Skarbnika Hanny Ośko i wszystkich pracowników Urzędu Gminy. Wójt zapoznał gościa z osiągnięciami gminy Borowie w ostatnich latach, a także kierunków rozwoju gminy. Podkreślił przy tym szczególną opiekę władz gminy nad rozwojem młodego pokolenia mieszkańców gminy.

       Następnie ks. biskup Piotr Sawczuk spotkał się z mieszkańcami gminy i parafianami w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. W spotkaniu, które miało charakter religijny uczestniczyły wszystkie Zespoły Ludowe.
Na zakończenie ks. Biskup Piotr Sawczuk udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Galeria zdjęć
Powrót