UWAGA WŚCIEKLIZNA - OBSZAR ZAGROŻONY!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Garwolinie informuje:

      Obszarem zagrożonym wystąpieniem wścieklizny zwierząt na terenie gminy Borowie są następujące miejscowości: Głosków, Dudka, Wilchta, Słup Pierwszy, Słup Drugi.

  1. Na obszarze zagrożonym wścieklizną zakazuje się:
  2. W obszarze zagrożonym nakazuje się:
  3. Zakazy i nakazy obowiązuję mieszkańców i osoby przebywające czasowo na danym terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich na obszarze zagrożonym.


Powrót