Program Operacyjny „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.      Wójt Gminy Borowie informuje, że pozyskał środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 25 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą”.