Wystawa prac miejscowych malarzy i rzeŸbiarzy


W dniach 25 - 30 czerwca 2007r. w Gminnym Oœrodku Kultury w Borowiu zorganizowano wystawę prac miejscowych malarzy i rzeŸbiarzy.

Pani Hanna Kania - zamieszkała Wilchta - MalarstwoPani Katarzyna Rosińska - zamieszkała Chromin - Rękodzieło artystyczne
Pani Kinga Zawadka - zamieszkała Borowie - MalarstwoPani Klaudia Piskorska - zamieszkała Borowie - MalarstwoPani Urszula Sabak - zamieszkała Laliny - Rękodzieło artystycznePani Wanda Zawadka - zamieszkała Borowie - MalarstwoPani Wioleta Reda - zamieszkała Iwowe - MalarstwoPan Krzystof Przybysz - zamieszkały Borowie - RzeŸbaPan Wiktor Mucha - zamieszkały Borowie - RzeŸba