Pożegnanie z okazji zakończenia pracy zawodowej

       26 stycznia 2013 roku odeszła na zasłużoną emeryturę Pani Lucyna Zając dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Borowiu. Z tej okazji władze Gminy Borowie przekazały list gratulacyjny dziękując za owocną współpracę i wniesiony wkład pracy w rozwój Gminy Borowie.       Z dniem 31 stycznia 2013 roku zakończyła pracę także Pani Barbara Włodarczyk wieloletnia Naczelnik Urzędu Pocztowego w Borowiu. Warto podkreślić, iż cały okres pracy zawodowej Pani Barbary Włodarczyk związany był z miejscowym Urzędem Poczty Polskiej. Przewodnicząca Rady Pani Alicja Szaniawska i Wójt Gminy Pan Wiesław Gąska przekazali list, w którym skierowali wiele ciepłych słów i podziękowań za służbę dla społeczności gminy Borowie. Pracownicy Urzędu Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy i kierownicy jednostek organizacyjnych ufundowali i przekazali wspólnie zakupiony rower.Powrót