Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na uroczystą VIII sesji Rady Gminy Borowie z okazji 25-lecia odrodzonego samorządu terytorialnego, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 roku o godz. 1600, w Zespole Oświatowym w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

1.         Otwarcie uroczystej VIII sesji Rady Gminy.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego.

4.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2015 rok.

5.         Wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy Borowie.

6.         Wystąpienie Wójta Gminy i wręczenie  okolicznościowych dyplomów.

7.         Wystąpienia zaproszonych gości.

8.         Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.

 

                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                              /-/ Alicja Szaniawska

 

Uroczysta sesja zostanie poprzedzona mszą świętą o godz. 1500 w kościele w Borowiu.