Zapytanie ofertowe w ramach zadania pt. „Prace konserwatorsko – restauratorskie obiektów drewnianych w budynku po byłym kościele w Borowiu”

            Gmina Borowie zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na: wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy ołtarzu bocznym wraz z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, w ramach zadania pt. „Prace konserwatorsko – restauratorskie obiektów drewnianych w budynku po byłym kościele w Borowiu”. W ramach wymienionego zadania należy wykonać, konserwacje ołtarza bocznego będącego wyposażeniem wnętrza budynku po byłym kościele w Borowiu, wykonanym z drewna gruntowanego, złoconego polichromowanego. Drewno jest nośnikiem warstw barwnych. Ołtarz jest pokryty warstwami przemalowań, które należy usunąć. Oczyścić powierzchnie zabrudzeń , przeprowadzić dezynsekcję, zaimpregnować przed żerowaniem larw drewnojadów. Usunąć wtórne warstwy malarskie, wtórne warstwy złoceń, oczyścić i odłuszczyć pierwotne złocenia, uzupełnić ubytki drewna poprzez flekowanie. Podkleić łuszczące się partie farb, uzupełnić ubytki gruntów. Uzupełnić złocenia w miejscach dobrze zachowanych odpowiednio dobranym metalem. Podpunktowa małe ubytki złotem mineralnym z żelatyną. Partie bardzo zniszczone należy przezłocić na nowo odpowiednio dobranym materiałem w technice zbliżonej do oryginalnej. Partie polichromowane zaizolować i scalić kolorystycznie odpowiednio dobraną farbą.

Uwaga! W celu dokonania wyceny robót Wykonawca powinien dokonać oględzin ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej.
Wykonawca powinien wykonać całość prac budowlanych do dnia 30 września 2014 r. Oferty cenowe należy składać do Urzędu Gminy w Borowiu ul A. Sasimowskiego 2 do dnia 02 lipca 2014 r. do godz. 1000.
Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
Formularz ofertowy z wyceną konserwatorską wg zał. nr 1
Wycenę robót sporządzoną jako kosztorys uproszczony zał. nr 2
Zaakceptowany wzór umowy wg zał. nr 3
Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej i posiadanych uprawnień konserwatorskich w dziedzinie malarstwa i rzeźby polichromowanej zał. nr 4
Pytania w sprawie remontu należy kierować do Pana Jacka Waleckiego - tel. 25 6859070 wew. 23 .

Ogłoszenie, Załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4Powrót