ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY BOROWIE

      22 lipca 2012 roku w Głoskowie zorganizowano festyn sportowo – rodzinny połączony z gminnymi zawodami sportowo – pożarniczymi, w których uczestniczyło sześć jednostek OSP: z Borowia, Głoskowa, Jaźwin, Chromina, Lalin i Iwowego. W zawodach strażackich poza konkursem wystąpiła także Młodzieżowa Żeńska Drużyna Pożarnicza OSP z Iwowego.
      Komisja sędziowska w osobach st. kpt. Marcin Gawinek i kpt. Karol Marcinkowski z PSP w Garwolinie bacznie przyglądała się wykonywanym przez strażaków ćwiczeniom, którzy mieli do pokonania strażacką sztafetę z przeszkodami i ćwiczenie bojowe. Oba zadania należało wykonać jak najszybciej a zarazem bez popełnienia błędu, które kosztowały punkty karne.
      Należy stwierdzić, że jednostki OSP z gminy Borowie prezentują dobry poziom wyszkolenia i sprawności fizycznej, o czym świadczą osiągnięte podczas zawodów wyniki - powiedział prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP, wójt gminy Borowie, Wiesław Gąska.
      Podobnego zdania byli sędziowie oraz komendant gminny OSP dh Roman Gielo.
      Końcowa kwalifikacja: I miejsce – OSP Laliny, II miejsce – OSP Chromin, III miejsce – OSP Iwowe, IV miejsce – OSP Głosków, V miejsce – OSP Jaźwiny, VI miejsce – OSP Borowie.
      Organizatorem festynu byli: Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Głoskowie oraz Urząd Gminy w Borowiu.

Galeria zdjęćPowrót