Gminny Dzień Seniora połączony z jubileuszem 50-lecia par małżeńskich      W dniu 25 października 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu odbył się Gminny Dzień Seniora połączony z uroczystością „Złotych Godów”, czyli jubileuszem 50-lecia par małżeńskich.
      Uroczystość poprzedzona została mszą świętą w intencji jubilatów odprawioną przez Proboszcza Parafii Pw. Świętej Trójcy w Borowiu ks. Stanisława Staręgę.

      Wójt Gminy Wiesław Gąska powitał zaproszonych gości, a następnie skierował słowa do jubilatów obchodzących 50-lecie małżeństwa:

Dostojni Jubilaci!
Szanowni Państwo.

      50 lat temu związaliście się węzłem małżeńskim, aby rozpocząć nowe, wspólne życie. Pomimo upływu tak wielu lat, zapewne pamiętacie doskonale ten dzień, kiedy stanęliście obok siebie i składaliście przysięgę — dozgonnej miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. Wówczas z ufnością patrzyliście w przyszłość i przez myśl Warn nie przyszło, że będziecie wypełniać we wspólnym życiu tle obowiązków i zmagać się wielokrotnie z tyloma obowiązkami i problemami. Było zapewne i tak, że jeden kłopot mijał a za chwilę pojawiał się następny. Ale wzajemne dzielenie się tymi problemami, wypowiadane do siebie słowa pociechy i dodawania sobie otuchy powodowało , że te wszystkie zmartwienia stawały się mniej dolegliwe.
      Pół wieku to tak długi okres w życiu, które można porównać do grubej księgi, w której zapisane zostały dzień po dniu dokonania Waszego wspólnego życia. Było na pewno w ciągu tych długich lat wiele dni radosnych i pięknych i zapewne do nich należy zaliczyć pojawianie się w kolejnych latach waszego małżeństwa dzieci, patrzenie jak dorastają jak przychodzą na świat ich dzieci a wasze wnuki. Było też może i wiele dni smutnych i przykrych. Wszystkie te przeżycia, radości, smutki, troski i obowiązki wobec rodziny , wiązały Was jeszcze bardziej.
      Teraz możecie podsumować Wasze 50 letnie wspólne wysiłki i stwierdzić, że nie poszły one na marne. Jestem pewien, ze daliście z siebie bardzo dużo — przede wszystkim waszym dzieciom, rodzinie, i całemu społeczeństwu. Zapewne wszyscy z Państwa uczestniczyli w życiu społecznym naszej społeczności lokalnej. 50 lat to wiele, ale jak szybko minęły te lata. Minęły we wspólnej trosce o zapewnienie codziennego bytu rodzime, w trosce o wychowanie dzieci i ich przyszły los.
      Wiem, że macie Państwo za sobą wiele lat ciężkiej pracy, pewnie niełatwych przeżyć. Niewątpliwie należy Wam się zasłużony odpoczynek. Pozwólcie, że mimo tego zwrócę się do Was z prośbą. Pomóżcie nam budować lepszą przyszłość, inspirujcie do działania, przestrzegajcie przed błędami. Z Waszej perspektywy widać to czego my nie dostrzegamy.
      Wiem, że macie Państwo za sobą wiele lat ciężkiej pracy, pewnie niełatwych przeżyć. Niewątpliwie należy Warn się zasłużony odpoczynek. Tym nie mniej jeśli macie takie możliwości, to przekazujcie waszym najbliższym a przede wszystkim waszym wnukom te wartości które cechują dobrego chrześcijanina, miłość do drugiego człowieka, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, bowiem w życiu tak jest, że ręka wyciągnięta do człowieka potrzebującego, będącego w potrzebie czyni cuda, że człowiek staje się wówczas silniejszy. I zapewne wielokrotnie to czyniliście w swoim życiu, wiele razy zapewne nie zdając sobie sprawy jak wiele uczyniliście dla drugiego człowieka

      W imieniu Pana Alberta Barana - rzewodniczącego Rady Gminy, swoim własnym oraz całego samorządu Gminy Borowie, dziękuję za to dobro, które było Waszym udziałem, za dotychczasową pracę, która przyczyniła się do rozwoju naszej malej ojczyzny, jakąjest gmina Borowie.
Drodzy jubilaci!
      W dowód Waszego społecznego uznania dla trwałości związku małżeńskiego i rodziny na wniosek Wójta Gminy Borowie Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński przyznał Państwu Medale za długoletnie Pożycie Małżeńskie. Gratuluję Państwu tego wyróżnienia, jak też tego pięknego jubileuszu i życzę wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku. Życzę radości z każdego kolejnego dnia i wszelkiej pomyślności, byśmy mogli świętować z Państwem kolejne jubileusze. Szanowni Państwo.
      Od kilku lat w miesiącu październiku obchodzony jest na terenie naszej Gminy - Gminny Dzień Seniora. W tym dniu reprezentacje seniorów ze wszystkich naszych sołectw zapraszani są do tej Sali w Gminnym Ośrodku Kultury , by wspólnie, odrywając się od codziennych obowiązków spędzić kilka chwil przy śpiewie, muzyce i rozmowach. By towarzyszyć także jubilatom w dniu ich złotych godów.
      Z okazji Waszego święta pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia, przede wszystkim zdrowia, uśmiechu i radości dnia codziennego , uznania i szacunku wśród najbliższych, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności.

      Zaproszeni "złoci" jubilaci otrzymali Medale okolicznościowe za długoletnie pożycie małżeńskie wraz z legitymacjami nadanymi przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz kwiaty i upominki.

      Uroczystość uświetnił szkolny zespół wokalno taneczny z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowiu.
      Po uroczystej ceremonii i symbolicznej lampce szampana wszyscy zasiedli do poczęstunku podczas którego Jubilaci ze wzruszeniem wspominali swoje lata młodości.

img_2867_small.jpg photo_small.jpg photo2_small.jpg photo3_small.jpg
photo4_small.jpg photo5_small.jpg photo6_small.jpg photo7_small.jpg
photo8_small.jpg photo9_small.jpg photo10_small.jpg photo11_small.jpg
photo12_small.jpg photo13_small.jpg photo14_small.jpg photo15_small.jpg
photo16_small.jpg photo17_small.jpg photo18_small.jpg photo19_small.jpg
photo20_small.jpg img_2861_small.jpg img_2876_small.jpg img_2877_small.jpg
img_2878_small.jpg img_2879_small.jpg img_2880_small.jpg img_2881_small.jpg
img_2882_small.jpg img_2883_small.jpg img_2884_small.jpg img_2885_small.jpg
img_2886_small.jpg img_2887_small.jpg img_2888_small.jpg img_2889_small.jpg
img_2890_small.jpg img_2891_small.jpg img_2892_small.jpg img_2893_small.jpg
img_2894_small.jpg img_2895_small.jpg img_2896_small.jpg img_2897_small.jpg
img_2898_small.jpg img_2899_small.jpg img_2900_small.jpg img_2901_small.jpg
img_2902_small.jpg img_2903_small.jpg img_2904_small.jpg img_2905_small.jpg
img_2906_small.jpg img_2913_small.jpg img_2914_small.jpg img_2917_small.jpg
img_2918_small.jpg img_2920_small.jpg img_2924_small.jpg photo21_small.jpg
photo22_small.jpg photo23_small.jpg photo24_small.jpg photo25_small.jpg
photo26_small.jpg photo27_small.jpg photo28_small.jpg photo29_small.jpg
photo30_small.jpg photo31_small.jpg photo32_small.jpg photo33_small.jpg
photo34_small.jpg photo35_small.jpg photo36_small.jpg photo37_small.jpg
photo38_small.jpg img_2927_small.jpg