Złote Gody i Gminny Dzień Seniora

      30 listopada 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilatom towarzyszyli najbliżsi członkowie rodziny, a także seniorzy z terenu całej gminy zaproszeni w ramach obchodów Gminnego Dnia Seniora.

       Pani Katarzyna Iwaniec Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu otworzyła uroczystość i powitała zaproszonych gości: Panią Stanisławę Prządka Posłankę na Sejm RP, Pana Grzegorza Woźniaka Posła na Sejm, Pana Marka Chciałowskiego Starostę Powiatu Garwolińskiego, ks. Dariusza Parafiniuka Proboszcza Parafii Borowie, Pana Wiesława Gąskę Wójta Gminy Borowie, Panią Alicję Szaniawską Przewodniczącą Rady Gminy Borowie, Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy Borowie, jubilatów wraz z rodzinami oraz wszystkich przybyłych na uroczystość seniorów.

       W dalszej części uroczystości Wójt Gminy Wiesław Gąska skierował następujące słowa do seniorów i jubilatów obchodzących 50-lecie małżeństwa:

Miło mi Państwa powitać na uroczystych obchodach Gminnego Dnia Seniora połączonych z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego. Cieszę się bardzo, że tak licznie odpowiedzieliście Państwo na nasze zaproszenie.


Szanowni Państwo!

       Doceniając Państwa rolę w życiu naszej gminy, Wasz dorobek życiowy i Państwa ogromne zaangażowanie w przeszłości, corocznie w naszej Gminie obchodzimy Gminny Dzień Seniora. Chcemy w ten sposób podziękować Państwu za wysiłek, trud pracy za lata społecznego zaangażowania. Z okazji Światowego Dnia Seniora, pragnę złożyć Państwu najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, szczęścia, uśmiechu i radości z każdego dnia, uznania i szacunku od najbliższych Wam osób, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Wśród nas są osoby które obchodzą jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego. Pozwólcie Państwo, że skieruję słowa w kierunku Jubilatów.

       – Szanowni Jubilaci!
Minęło 50, lat od chwili kiedy połączyliście swoje życie węzłem małżeńskim. Kiedy złączeni uczuciem i wzajemną miłością powiedzieliście sobie słowo „tak” Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia dotrzymaliście. Możliwe to było tylko dlatego, że darzycie się wzajemnym uczuciem i szacunkiem. Każda z par małżeńskich obchodząca swój Jubileusz ma swoje własne zapisane karty historii. Z tych kart można wyczytać, że przychodziły na świat w Waszych małżeństwach dzieci. Usilnie zabiegaliście, nie tylko o ich fizyczny, ale i o ich duchowy rozwój. Uczyliście je otaczającego świata i pierwszych słów. Szacunku do ludzi i zaufania do nich. Gdy stopniowo dorastały pokazywaliście im słowem i własnym przykładem jak godnie żyć.

       Z Waszego życia wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólną drogę życia małżeńskiego. Jesteście dowodem na to, że małżeństwo zbudowane na mocnym fundamencie miłości może przetrwać wiele ciężkich dni i pokonać trudności jakie przynosi życie. Na tych kartach historii jest zapisane, że Jesteście przykładnymi małżonkami, takimi z których trzeba czerpać wzorce dla innych dopiero założonych rodzin. Wspominacie Państwo na pewno początki życia małżeńskiego sprzed 50 lat. Wspominacie z pewnością te chwile w których martwiliście się o dzieci, o ich zdrowie, o ich dobre wykształcenie i o to jak ułożą sobie własne życie w tej trudnej naszej rzeczywistości.

       Możecie również z dumą dziś stwierdzić, że dobrze wywiązywaliście się ze swoich obowiązków małżeńskich, rodzicielskich. Z tej tak miłej okazji, jubileuszu Waszego pożycia małżeńskiego składam Wam, Drodzy Jubilaci gratulacje za wybranie i przeżycie tak pięknie, wspólnej drogi życia. Za Waszą ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, słowa otuchy, za każdy siwy włosy na Waszych skroniach.

       Szanowni Jubilaci,
W dniu dzisiejszym zostaniecie Państwo odznaczeni Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego na wniosek Wójta Gminy Borowie. Medale te są potwierdzeniem, że wybrana przed laty życiowa droga była słuszna, a Wasz wysiłek, wkład pracy i serdecznych uczuć w dobre wychowanie Waszych dzieci spotkał się z uznaniem. Jedną z najważniejszych wartości, która stanowi źródło duchowej siły społeczeństwa, jest rodzina. Jestem przekonany, że przez te wszystkie lata daliście bardzo dużo rodzinie, lokalnemu społeczeństwu i Państwu Polskiemu. Wasze starania, by stale umacniać zawarty przed laty związek małżeński zasługują na najwyższy szacunek.
Drodzy Jubilaci!
W imieniu samorządu gminy Borowie, Pani Przewodniczącej Rady Alicji Szaniawskiej, Sekretarza Gminy Pani Marty Serzysko, Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i swoim własnym, składam Państwu serdeczne gratulacje. Niech dalsze lata życia upływają Państwu w jak najlepszym zdrowiu, byście zawsze otaczani byli miłością i serdecznością najbliższych Wam osób. Wszystkiego najlepszego państwu życzymy.

  Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 roku medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczone zostały następujące pary:
 1. Państwo Kazimiera i Jan Kalińscy
 2. Państwo Irena i Stanisław Karbowscy
 3. Państwo Jadwiga i Stanisław Kowalczyk
 4. Państwo Irena i Józef Malitka
 5. Państwo Celina i Stanisław Mikulscy
 6. Państwo Jadwiga i Mieczysław Osiak
 7. Państwo Krystyna i Henryk Szczepańscy
 8. Państwo Irena i Jan Zboina
 9. Państwo Władysława i Jerzy Zboina

       Aktu dekoracji dokonał Pan Wiesław Gąska Wójt Gminy w asyście posłów na Sejm RP Pani Stanisławy Prządka i Pana Grzegorza Woźniaka, Pana Marka Chciałowskiego Starosty Garwolińskiego oraz Przewodniczącej Rady Gminy Pani Alicji Szaniawskiej. Następnie głos zabrali zaproszeni gości: Pani Stanisława Prządka, Pan Grzegorz Woźniak oraz Pan Marek Chciałowski.
Podczas uroczystości zaprezentował się zespół wokalno-taneczny z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowiu.

Galeria zdjęćPowrót