UROCZYSTE OTWARCIE HALI SPORTOWEJ             W BOROWIU.      W dniu 26 stycznia 2008 roku odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej przy Zespole Oświatowym w Borowiu. Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska rozpoczął uroczystość od przywitania gości, wśród których byli: Adam Skup Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Grzegorz Woźniak Starosta Powiatu Garwolińskiego, Tadeusz Mikulski Burmistrz Miasta Garwolin, Leonard Gula Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów, Waldemar Larkiewicz Burmistrz Miasta Łaskarzew oraz wójtowie ościennych gmin Marian Korycki Wójt Gminy Łaskarzew, Krzysztof Tomaszek Wójt Gminy Trojanów, Szymon Woźniak Wójt Gminy Wilga, Kazimierz Sionek Wójt Gminy Parysów, Waldemar Sabak Wójt Gminy Górzno, Radni Rady Gminy, Sołtysi, a także wielu zaproszonych gości z terenu Gminy Borowie.      Następnie Wójt Gminy przedstawił historię powstania hali sportowej mówiąc:
      „Decyzja o budowie hali sportowej zapadła w roku 2003, i podyktowana była brakiem bazy sportowej oraz brakiem pełnowymiarowej hali sportowej na terenie gminy, umożliwiającej odbywanie zajęć i zawodów sportowych na szczeblu gminnym. Projekt obiektu wykonała pracownia projektowa Pani Elżbiety Mikołajczuk, która współpracowała z Panem Janem Stoniem – projektantem instalacji sanitarnych; Zbigniewem Przybyszem – projektantem instalacji elektrycznych i Jerzym Busłowiczem – konstruktorem hali.
      Pozwolenia na budowę uzyskano w dniu 24.10.2004 roku. W drugiej połowie 2005 r. przystąpiono do przeprowadzenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy. W dniu 31.03 2006 r. podpisano umowę z wykonawcą - firmą „Rembud” Garwolin. W czerwcu 2006 r. rozpoczęto budowę hali. Do końca 2006 roku wykonano prace fundamentowe i zbrojeniowe dotyczące budowy słupów nośnych hali oraz konstrukcje ścian nośnych. W grudniu tego samego roku została wykonana konstrukcja dachu obiektu. Rok 2007 rozpoczął się od prac nad montażem płyt dachowych. W następnej kolejności wykonywano prace budowy pomieszczeń siłowni, kręgielni, szatni, łazienek, magazynku sportowego, pomieszczenia dla instruktorów sportowych oraz kawiarenki. Ostatnim etapem było ułożenie parkietu, montaż wyposażenia hali w sprzęt sportowy. Wszystkie prace dotyczące wykonania hali sportowej zostały zakończone w dniu 30.10.2007 r. Przez kilka tygodni służby i organy przeprowadzały kontrole mające na celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
      Przy realizacji zadnia z głównym wykonawcą współpracowali: Andrzej Borkowski – wykonawca instalacji wodno-kanalizacyjnych; Wiesław Witak – wykonawca instalacji elektrycznych; Ryszard Czamara - wykonawca instalacji gazowych. Całość robót nadzorował inżynier Janusz Mitek.
      Koszt inwestycji zamknął się kwotą 3 050 900 zł. Gmina otrzymała 1 mln zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, pozostała kwota wyasygnowana została z budżetu Gminy. W roku 2006 pozyskano także środki finansowe w wysokości 100 000 zł, pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego, na zakup sprzętu sportowego: fitness, do siłowni oraz innego niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych
      Wybudowana hala sportowa ma kubaturę ponad 14 tys. m sześc., 1600 m kw. powierzchni użytkowej. Połączona jest z budynkiem Zespołu Oświatowego. Poza pełnowymiarową halą sportową z widownią, szatnią, sanitariatami obiektu mieści się w niej pomieszczenie z przeznaczeniem na kręgielnię.”


      W dalszej części wystąpienia Wójt Gminy serdecznie podziękował wszystkim, którzy służyli pomocą, dobrą radą, wsparciem finansowym, doradztwem na etapie projektowania i na etapie wykonawstwa.

      Następnie licznie zgromadzonej publiczności zaprezentował się Szkolny Zespół Ludowy oraz szkolny chór.
      W kolejnym punkcie uroczystości Renata Krupa Dyrektor Zespołu Oświatowego w Borowiu przedstawiła prezentację multimedialną z najważniejszych wydarzeń z życia szkoły w ostatnim czasie.


      W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: Grzegorz Woźniak, Adam Skup, przedstawiciel biura poselskiego Stanisławy Prządka oraz Marian Korycki Wójt Gminy Łaskarzew, który pogratulował władzom samorządowym za wybudowanie tak pięknego obiektu.


      Kolejnym ważnym punktem uroczystości było poświęcenie nowo wybudowanego obiektu przez proboszcza parafii ks. Stanisława Staręgę. Po czym Wójt Gminy wspólnie z Adamem Skupem, Grzegorzem Woźniakiem, Albertem Baranem, Kazimierzem Jasińskim, Barbarą Zawadką, Renatą Krupa oraz Dorotą Baranek – przedstawicielem społeczności szkolnej, dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.

       Wójt Gminy wręczył pamiątkowe statuetki osobom zaangażowanym w powstanie obiektu: Elżbiecie Mikołajczuk, Kazimierzowi Jasińskiemu, Januszowi Mitkowi oraz Alicji Kęckiewicz V-ce Prezes Banku Spółdzielczego w Garwolinie.       Kolejnym ostatnim punktem uroczystości był poczęstunek oraz zabawa taneczna.
       Hala sportowa w Borowiu będzie służyć przede wszystkim uczniom Zespołu Oświatowego i mieszkańcom całej Gminy. Planowane jest organizowanie tutaj lokalnych i regionalnych imprez sportowych, ale hala będzie też udostępniana odpłatnie wszystkim, którzy chcą spędzać czas aktywnie i będą zainteresowani jej wynajmem.

<< wstecz