SPOTKANIE NOWOROCZNE 2006

       23 II 2006 roku w Publicznym Gimnazjum w Borowiu odbyło się Spotkanie Noworoczne.


       "Miniony rok 2005 zamknął kolejny etap naszego życia i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Przełom roku to czas spotkań, podsumowań tego co było i planów na przyszłość" - Powiedział Wójt Gminy
W dalszej części wystąpienia Wójt Gminy powiedział:
       "Dla samorządu gminy Borowie, miniony rok mimo trudności gospodarczych w kraju, braku miejsc pracy, szczególnie dla ludzi młodych, przepychanek i zagrywek politycznych był rokiem spokojnej pracy i realizacji zamierzonych działań, był po prostu rokiem udanym. Nie ulega wątpliwości, że stało się to za sprawą ludzi, którzy dobrymi radami, pomocną dłonią i rozumieniem potrzeb lokalnej społeczności wspierali naszą samorządową działalność.
       Dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy, z kierownikami zarządzającymi jednostkami organizacyjnymi, w 2005 roku zrealizowaliśmy bądź rozpoczęliśmy realizację bardzo wielu zadań, przypomnę tylko te najważniejsze:

Panie i Panowie!

       Możemy być dumni z osiągnięć 2005 roku i rozwoju naszej Gminy. Wszystkie nasze działania służyły głównemu celowi – zapewnieniu mieszkańcom Gminy Borowie – coraz nowocześniejszych i godziwszych warunków życia, a potencjalnym inwestorom – stwarzanie przyjaznego klimatu inwestycyjnego.        W tym miejscu serdecznie dziękuję za wsparcie z jakim się spotykałem i spotykam ze strony Urzędu Marszałkowskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Starosty i jego administracji, Powiatowego Urzędu Pracy i innych osób oraz urzędów. Mieszkańcom, dziękuję za słowa otuchy, ale także za słowa krytyki. To wszystko mobilizuje do jeszcze lepszej i wytężonej pracy. Szczególnie gorąco chcę podziękować Radnym, że umieli stworzyć dobrą atmosferę wokół spraw samorządowych. Dziękuję bardzo serdecznie współpracownikom z Urzędu Gminy, kierownikom jednostek podporządkowanych, Prezesom, dyrektorom innych instytucji działających na terenie gminy za dobrą współpracę i za bardzo ciężką codzienną pracę. Dziękuję Przedsiębiorcom, tym z terenu gminy i tym którzy prowadzą działalność na zlecenie Gminy, za dobrą współpracę, za otrzymaną pomoc, kiedy o nią się do Państwa zwróciłem. Dziękuję sołtysom za ich społeczne zaangażowanie, strażakom za pomoc przy powodzi i pożarach. Dziękuję "Moim" Zespołom Ludowym za rozsławianie Gminy poza jej granicami. Zespołowi Ludowemu z Iwowego za reprezentowanie woj. Mazowieckiego na dożynkach Prezydenckich.

      Rozpoczął się Nowy rok 2006. Jaki będzie? Co nam przyniesie? Takie pytania zadajemy sobie wszyscy. Jak poprzednie lata zapewne będzie to niewątpliwie rok trudny i przyniesie nam wiele nowych wyzwań. Obiecać mogę, iż postaramy się wspólnie wykonywać wszystkie zadania jakie określone zostały w budżecie na rok bieżący. Będziemy je z całą odpowiedzialnością realizować.

       Nasze działania skupimy przede wszystkim na:

Na te zadania potrzeba dużo środków finansowych, dlatego potrzeba Nam wielu ludzi przyjaznych i pomocnych w pomnażaniu samorządowego budżetu.
       Przed nami wytężona praca. Do tej pracy i podejmowania nowych wyzwań jesteśmy w Gminie Borowie gotowi.
      Życzę więc Państwu aby rok 2006 był dla nas wszystkich rokiem nadziei, sukcesów w pracy zawodowej, życiu osobistym i rodzinnym. Przedsiębiorcom życzę aby prowadzone firmy przynosiły jak największe zyski i by jak najwięcej inwestowali w gminie Borowie.
       Niech szczęście i pomyślność Was nie opuszczają, a wiara i nadzieja codziennie dodaje sił i zapału do tworzenia i realizacji nowych przedsięwzięć . Życzę także dużo radości, szczęścia, optymizmu, uśmiechu i zdrowia oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów .
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku."
                                                                          Wiesław Gąska
                                                                      Wójt Gminy Borowie<< wstecz