Gminne Obchody Dnia Nauczyciela

       W dniu 17 października 2006 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu odbyła się uroczystość związana z obchodami Dnia Nauczyciela. W obchodach Święta Edukacji Narodowej udział wzięli: Poseł na Sejm RP Pani Stanisława Prządka, Pani Halina Kuszpit do niedawca pełniąca funkcję Wizytatora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Siedlcach, Pani Halina Poszytek Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Garwolinie, Wójt Gminy Borowie Pan Wiesław Gąska, Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran, Sekretarz Gminy Pani Marta Serzysko oraz nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi wszystkich szkół z terenu Gminy Borowie.


      Pierwszym punktem uroczystości były występy wokalno taneczne uczniów Szkoły Podstawowej z Głoskowa.      W dalszej części uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Borowie, który w swoim wystąpieniu skierowanym do grona pedagogicznego, pracowników oświaty i zaproszonych gości powiedział:

       „Spotykamy się kolejny raz z okazji święta, jakim jest Dzień Edukacji Narodowej przypadający na 14 października. Spotykamy się też po to aby wyrazić wdzięczność i szacunek wszystkim nauczycielom, za codzienną pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodych pokoleń. Jak wszyscy wiemy, zawód nauczyciela wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności jej przekazywania, ale i wytrwałości w zmaganiu się z codziennymi problemami.
       Jako Wójt Gminy Borowie dokładam wszelkich starań, by ułatwić Wam realizację stawianych przed Wami zadań. Edukacja młodych pokoleń leży mi szczególnie na sercu, ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest jej nadzieją na lepsze jutro. Priorytetem moich działań było, jest i będzie stworzenie jak najlepszych warunków do kształtowania młodych umysłów.
       Jak Państwo wiecie na terenie naszej Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe, dwa gimnazja oraz gminne przedszkole. Corocznie przeznaczane są znaczne środki finansowe zarówno na bieżące funkcjonowanie jak również na inwestycje i remonty, które w istotny sposób poprawiają warunki pracy i nauki.”


Na koniec przemówienia Wójt Gminy złożył wszystkim obecnym życzenia:

„Szanowni Państwo Pedagodzy i Pracownicy oświaty! W tym szczególnym dniu proszę zatem przyjąć serdeczne życzenia cierpliwości, wytrwałości oraz wszelkiej radości płynącej z codziennej pracy z młodym pokoleniem. Chciałbym także serdecznie Państwu pogratulować wszystkich sukcesów oraz życzyć zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.”

       Po wystąpieniu Wójta głos zabrała Posłanka na Sejm RP Pani Stanisława Prządka, mówiąc o ważnej roli jaką pełnią nauczyciele, o odpowiedzialności jaka ciąży na nauczycielach oraz o trudzie wkładanym codziennie w naukę i kształtowanie młodego pokolenia. Następnie Pani Poseł podkreśliła ogromny wkład pracy jaką od lat wykonuje Wójt Gminy Wiesław Gąska oraz rada gminy z jej Przewodniczącym Panem Albertem Baranem. Na zakończenie złożyła najlepsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi.

       Następnie głos zabrała Pani Halina Kuszpit - wieloletnia Wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Siedlcach oraz Pani Halina Poszytek Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Garwolinie.

    W dalszej części uroczystości zostały wręczone nagrody nauczycielom szkół i pracownikom obsługi. Jako pierwsi nagrody wręczyli dyrektorzy szkół swoim pracownikom.

   Następnie Wójt Gminy odczytał listę osób, którym przyznał nagrody pieniężne. Wręczenia nagród dokonali: Poseł na Sejm RP Pani Stanisława Prządka, Pani Halina Kuszpit, Pani Halina Poszytek, Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy.
Oto lista nagrodzonych:

  dyrektorów:
 1. mgr Barbara Zawadka – Publiczne Gimnazjum w Borowiu
 2. mgr Jolanta Maszkiewicz – Zespół Szkół w Głoskowie
 3. mgr Agnieszka Mikulska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem
 4. mgr Iwona Serzysko – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli
  i nauczycieli:
  Zespół Oświatowy w Borowiu:
 1. mgr Zofia Bartosiewicz
 2. mgr Ewa Wielgosz
 3. mgr Gabriela Kaczyńska
  Publiczne Gimnazjum w Borowiu
 1. mgr Katarzyna Mucha
 2. mgr Hanna Ulrich
 3. Barbara Baran
 4. mgr Lucyna Jakubiak
  Zespół Szkół w Głoskowie
 1. mgr Grażyna Drewnik
 2. mgr Urszula Mikulska
 3. inż. Aniela Stoń
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem:
 1. mgr Małgorzata Bartosiewicz
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli:
 1. Elżbieta Osiak
 2. mgr Halina Aniszewska<< wstecz