Prace restauratorsko – konserwatorskie obiektów drewnianych w budynku po byłym kościele w Borowiu