Zakup materiałów do wymiany dachu na budynku strażnicy OSP