Uroczystość związana z pierwszą rocznicą śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II oraz odsłonięcie pamiątkowego pomnika.       2 kwietnia 2006 roku minęła pierwsza rocznica śmierci Ojca Świętego Jan Pawła II. Z tej okazji Dyrektor Pani Agnieszka Bany, nauczyciele wraz z uczniami Zespołu Oświatowego w Borowiu, Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska i Proboszcz Parafii ks. Jan Borkowski zorganizowali uroczyste obchody tego niecodziennego wydarzenia.
      Uroczystości zostały zainaugurowane Mszą Świętą o godz. 14.30 w Intencji Ojca Świętego Jan Pawła II pod przewodnictwem ks. Proboszcza Parafii Borowie Jana Borkowskiego, z udziałem Pana Wójta Gminy Wiesława Gąski, dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów szkół z terenu Gminy Borowie, pocztów sztandarowych, Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Borowie, Zespołów Ludowych Gminy Borowie, przedstawicieli zakładów pracy oraz parafian.      Po Mszy Świętej ks. Proboszcz poświęcił obraz z wizerunkiem Jana Pawła II namalowany specjalnie na tę uroczystość przez Panią Kingę Zawadka - absolwentkę Szkoły Podstawowej w Borowiu i jednocześnie studenta Wydziału Humanistycznego o kierunku pedagogika z plastyką Akademii Podlaskiej w Siedlcach.


      Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie pomnika. Na wstępie głos zabrała Pani Dyrektor Zespołu Oświatowego w Borowiu - Agnieszka Bany, która powitała delegacje oraz przybyłych na uroczystość, po czym głos zabrał Wójt Gminy Borowie, który w swoim przemówieniu podkreślił wielkość Papieża - Polaka, oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pomnika. Punktem kulminacyjnym tej części uroczystości było odsłonięcie pomnika ku czci Papieża Polaka Jana Pawła II, którego dokonali: Proboszcz Parafii Borowie – ks. Jan Borkowski, Wójt Gminy Borowie – Wiesław Gąska, Dyrektor Zespołu Oświatowego w Borowiu – Agnieszka Bany oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zespołu Oświatowego w Borowiu- uczennica kl. VI Anna Siwek.      Głównym inicjatorem budowy pomnika była Pani Dyrektor ZO w Borowiu wraz z Panią Bożeną Lipińską nauczycielką religii przy dużym wsparciu Wójta Gminy. Fundatorami pomniku byli natomiast Samorząd Gminy, ZO w Borowiu, Parafia Borowie oraz ludzie „Wielkiego Serca”.
      Na dużym kamieniu umieszczona została marmurowa płyta o wymiarach 100 – 115 cm. Płyta zawiera podobiznę Ojca Świętego Jana Pawła II odlaną z brązu oraz napis o następującej treści:

„Wołam ja syn polskiej ziemi,
a zarazem ja Jan Paweł II, Papież,
wołam z całej głębi tego tysiąclecia (...)
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”

Twoje słowa i czyny pozostaną w naszych sercach
a posiane ziarno prawdy zaowocuje...

W I rocznicę śmierci
Janowi Pawłowi II:
Zespół Oświatowy w Borowiu,
Samorząd Gminy,
Parafia Borowie,
oraz ludzie „wielkiego serca”

02.04.2006r.

      Po odsłonięciu ks. Proboszcz dokonał poświęcenia pomnika, po czym nastąpiło złożenie wiązanek i zapalenie zniczy przez poszczególne delegacje zakładów pracy, organizacji społecznych i zespołów ludowych oraz delegacji mieszkańców wsi. Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy wszyscy odśpiewali ulubioną pieśń Ojca Świętego- „Barkę”      Kolejną częścią uroczystości był półtoragodzinny program słowno-muzyczny poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II przygotowany przez uczniów Zespołu Oświatowego w Borowiu pod kierunkiem Pani Dyrektor Agnieszki Bany oraz Pani Bożeny Lipińskiej. Program zawierał najważniejsze momenty z życia Jana Pawła II. Wzbogacony został o fragmenty przemówień Ojca Świętego oraz prezentację multimedialną dostosowaną do scenariusza, opracowaną przez Panią Dyrektor Agnieszkę Bany.      Ostatnim punktem uroczystości było spotkanie o 21.00 przy pomniku Ojca Świętego Jana Pawła II. Na początku wszyscy uroczyście odśpiewali „Apel Jasnogórski”. Następnie uczniowie ZO w Borowiu poprowadzili drugą część Różańca Świętego Tajemnicę Światła, którą wprowadził do różańca sam Ojciec Święty Jan Paweł II. O godzinie 21.37, godzinie w której Jan Paweł II odszedł, pośród głuchej ciszy rozległ się dźwięk syren strażackich.      Na zakończenie uroczystości, na znak wspólnoty i miłości, podając sobie dłonie została odśpiewana pieśń „Abba Ojcze”.

<< wstecz