X Zjazd Oddziału Gminego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

      29 maja 2011 roku w Zespole Oświatowym w Borowiu odbył się X Zjazd Gminny Związku OSP R.P. w Borowiu. Uczestniczyli w nim delegaci i przedstawiciele desygnowani przez zebrania w poszczególnych jednostkach do zarządu oddziału gminnego z OSP ; Borowie, Nowa Brzuza, Filipówka, Chromin, Jaźwiny, Laliny, Iwowe, Głosków.
       W Zjeździe uczestniczyli także: Poseł Krzysztof Borkowski, Starosta Garwoliński Marek Chciałowski i Stefan Gora - V-ce Starosta Garwoliński a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP, Dariusz Sadkowski Komendant Powiatowy PSP, Marcin Gawinek Z-ca Dowódcy JRG i Jarosław Latuszek Naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP w Garwolinie, Paweł Zboina Kierownik Posterunku Policji w Borowiu, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy Borowie, Marta Serzysko Sekretarz Gminy , Hanna Ośko Skarbnik Gminy, Roman Gielo Komendant Gminny OSP w Borowiu.
       Zjazd otworzył Wiesław Gąska wójt gminy a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP R.P. w Borowiu, który serdecznie powitał przybyłych na obrady. Zjazd prowadził Prezes Wiesław Gąska.

      Sprawozdanie z 5. letniej kadencji działalności Zarządu Oddziału Gminnego złożył Prezes Wiesław Gąska.

  Do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP weszli;
 1. Prezes Wiesław Gąska
 2. Wice Prezesi: Tadeusz Baranek
 3. Zbigniew Kopa
 4. Komendant Gminny Roman Gielo
 5. Sekretarz Marek Makulec
 6. Skarbnik Adam Zboina
 7. Członek Prezydium Paweł Zboina
 8. Członkowie Zarządu: Piotr Baranek
 9. Mieczysław Baran
 10. Kazimierz Bogusz
 11. Leszek Sabak
 12. Wojciech Szczegot
  Komisja Rewizyjna:
 1. Przewodniczący Piotr Stułka
 2. Vice Przewodniczący Tadeusz Kaliński
 3. Sekretarz Paweł Baran

Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Powiatowego - Wiesław Gąska
  Delegaci na Zjazd Powiatowy:
 1. Tadeusz Baranek
 2. Roman Gielo
 3. Wiesław Gąska
 4. Marek Makulec
 5. Leszek Sabak

      W dyskusji druhowie podkreślali potrzebę udzielania dalszej pomocy finansowej w celu doposażenia jednostek OSP, remontów strażnic a także wyposażenia mundurowego i bojowego strażaków. Poseł Krzysztof Borkowski w swojej wypowiedzi podkreślił wielkie zaangażowanie strażaków ochotników w tym jednostek straży z gminy Borowie w niesieniu pomocy ofiarom wypadków drogowych, pożarów i powodzi. Marek Chciałowski zaś w swoim wystąpieniu zaakcentował społeczne zaangażowanie strażaków z gminy Borowie nie tylko w udzielaniu pomocy powodzianom , pogorzelcom ale także udzielaniu pierwszej pomocy ofiarom wypadów drogowych w tym także oddawaniu krwi. Dariusz Sadkowski podziękował strażakom ochotnikom za wzorową współpracę i życzył dalszych sukcesów.

Galeria zdjęć

Powrót