Krótki rys historyczny miejscowości Borowie

      Przywilej lokacyjny dla wsi Jastrzębie na założenie miasta pod nazwą Borowie uzyskuje w 1548 roku Jan Warszewicki, kasztelan liwski. Kościół parafialny usytuowany jest we wschodniej pierzei miasta, dwór na południe od rynku. Pierwsza nazwa Jastrzębie obejmowała tylko kilka domostw, następna nazwa Borowie nadana z uwagi na liczne lasy. Jan Warszewicki, ówczesny właściciel Borowia, nadaje ziemię pod kościół. W 1606 roku Jan Radzymiński część ziem daje kościołowi.
      W 1814 roku Kazimierz Chlebowski nadaje 0.5 włóki dla parafii. Obecny kościół murowany pochodzi z 1831 roku z fundacji hrabiny Ludwiki z Załuskich Moszyńskiej, właścicielki Borowia. Dwór zbudowany został w I ćw. XIX wieku dla Moszyńskich. Parterowy, murowany z cegły, klasyczny zwrócony frontem na południe. Przebudowany w 1946 i 1956 roku. Od zachodu dwór łączył się z murowanym w I połowie XIX wieku budynkiem dawnej kuchni z dachem czterospadowym krytym słomą, obecnie już rozebranym (Katalog Zabytków Sztuki w Polsce tom X, 1967 roku oraz historia kościoła parafialnego).
      Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego z 1880 roku tom I podaje: „Borowie – Borowo – wieś i folwark pow. łukowskiego Gm. Miastków, parafia Borowie. Istnieje tu kościół parafialny murowany w 1831 roku, parafia erygowana w 1545 roku przez Jana Warszewickiego, kasztelana liwskiego. Szkoła początkowa 14 dm, 21 2 mk, 1378 m obszaru Borowie dobra wraz z Brzozą liczą dworskiej ziemi 1574m Parafia Borowie dek. Łukowskiego 1562 dusz liczy”.

<< wstecz