KARTY HISTORII

Krótki rys historyczny miejscowości Borowie

Kronika Gminy Borowie

Z kroniki Urzędu Gminy Borowie

Opis bitwy pod Jaźwinami 16 wrzesień 1939 rok

Opis potyczki stoczonej we wsi Filipówka Gm. Borowie w dniu 27 maja 1944 roku.