Gminne Dożynki Borowie 2009


      Już od wielu lat dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony. Są też okazją do wypoczynku i dobrej zabawy po pełnej wysiłku pracy na roli. W minioną niedzielę w Borowiu odbyły się Gminne Dożynki.
      Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 dziękczynną mszą świętą za tegoroczny plon w kościele p. w. Trójcy Świętej w Borowiu, odprawioną przez proboszcza parafii Borowie ks. kan. Stanisława Staręgę w asyście ks. wikariusza Leona Bobrowskiego.
      Po mszy świętej korowód dożynkowy przemaszerował ulicami Borowia do budynku dyskoteki gdzie odbyła się dalsza część rolniczego święta. W tym roku mogliśmy podziwiać wieńce dożynkowe przygotowane i niesione przez mieszkańców z następujących sołectw: Głoskowa, Dudki, Kamionki, Wilchty, Słup Pierwszego, Chromina, Łopacianki, Nowej Brzuzy i Starej Brzuzy, Brzuskowoli, Lalin oraz Iwowego.
      W dalszej części uroczystości starostowie dożynek Państwo Teresa i Tadeusz Baran – rolnicy ze wsi Jaźwiny przekazali na ręce gospodarzy dożynek Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy bochen chleba.
      Starostowie dożynek, państwo Teresa i Tadeusz Baranowie gospodarują na 18 ha ziemi. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka. W ubiegłym roku starostowie dożynek dostarczyli do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Garwolinie 71 tys. litrów mleka. Gospodarstwo liczy 18 sztuk bydła, w tym 12 sztuk krów mlecznych. Jest w pełni zmechanizowane. Warto podkreślić, że pan Tadeusz Baran oprócz absorbującej pracy w rolnictwie znajduje również czas na działalność społeczną. Jest działaczem Powiatowej Rady Izb Rolniczych w Garwolinie, zasiada jako członek w Radzie Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Garwolinie, pełni obowiązki przewodniczącego Rejonowego Zarządu Związku Spółek Wodnych w Garwolinie. Od 30 lat jest sekretarzem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaźwinach.
      W dalszej kolejności bochny chleba złożyły delegacje z poszczególnych sołectw z radnymi i sołtysami na czele min.: Nowej Brzuzy, Starej Brzuzy, Słupa Drugiego, Chromina, Filipówki, Gościewicza, Iwowego, Borowia, Wilchty, Lalin, Głoskowa, Dudki, Łopacianki, Kamionki, Jaźwin, Brzuskowoli, Słupa Pierwszego oraz delegacja z MONAR z Głoskowa.
      Tegoroczna uroczystość prowadzona była przez Panią Beatę Reda pełniącą obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu oraz Panią Marzenę Nowak V-ce Przewodniczącą Rady Gminy Borowie, które powitały przybyłych na uroczystość gości; Panią Stanisławę Prządka Posła na Sejm RP, Pana Marka Chciałowskiego V-ce Starostę Powiatu Garwolińskiego, Pana Waldemara Sabaka Wójta Gminy Górzno, Panią Bernadetę Mikos Sekretarz Gminy i Miasta Pilawa, Panią Lillę Barbarę Zgódka Sekretarza Gminy Latowicz, Pana Władysława Włodarczyka Przewodniczącego Rady Gminy Miastków Kościelny, Pana Janusza Krawczyka Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Panią Alicję Kęckiewicz V-ce Prezesa Banku Spółdzielczego w Garwolinie, Panią Elżbietę Zielińską Kierownika Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego MONAR w Głoskowie, Radnych Gminy Borowie z Przewodniczącym Panem Albertem Baranem, sołtysów, dyrektorów i kierowników jednostek funkcjonujących na terenie gminy Borowie, przedstawicieli prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Borowie, a także współpracujących z gminą Borowie, dyrektorów szkół z terenu gminy Borowie, prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zespoły ludowe oraz wszystkich przybyłych na uroczystość.
      Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wiesław Gąska mówiąc:
Pani Poseł, Czcigodni Księża, Panie Starosto,
Drodzy Rolnicy, Dostojni Goście, Szanowni Państwo


      Zgodnie z prastarym polskim obyczajem gromadzimy się dzisiaj, aby uroczyście świętować zakończenie tegorocznych żniw. Cieszę się, że swoją obecnością przyczyniacie się do kultywowania obrzędów dożynkowych mocno zakorzenionych w polskiej tradycji ludowej.
      Dożynki to forma podziękowania za zebrane plony i trud rolnika, którego praca nie jest łatwa, również w dzisiejszych czasach, pomimo postępu technologicznego jaki się dokonał. Zdaję sobie sprawę z ogromu wysiłku jakiego wymaga od Was praca na roli. Wiem, że efekty Waszej pracy zależą od wielu czynników, ale też wiem, że troskliwe oko gospodarza czuwa nad tym, aby zebrał najobfitszy plon, czego przykładem są przyniesione przez was przepiękne wieńce dożynkowe i bochny pachnącego chleba.
      Za ten wspaniały dar Waszych rąk, za owoce Waszej pracy, składam Wam słowa najwyższego uznania. Dożynki są przede wszystkim Waszym świętem. Jesteśmy Wam winni wdzięczność i szacunek. Dzisiaj mamy okazję podziękować za wysiłek i zaangażowanie jakie wkładacie w swoją pracę , za przywiązanie do ziemi.
      Stefan Wyszyński- podkreślał, iż trzeba nabierać miłości i czci do ziemi, która nas karmi, że nie wystarczy brać z niej chleb, trzeba jej dawać serce.
      Wy, Drodzy Rolnicy to serce dajecie. Dlatego Szanowni Państwo, wszyscy pamiętajmy o naszych korzeniach i szanujmy tych, którzy są wierni matce - ziemi.
      

Drodzy Rolnicy!
Szanowni zebrani!

      Obraz gminy Borowie powoli się zmienia i mogę z całą pewnością stwierdzić, iż zmienia się na lepsze. Zauważamy wszyscy coraz bardziej zadbane domy i obejścia , troskę o ład i piękno. I ja jako wójt tej gminy oraz piętnastu radnych, którzy z woli wyborców sprawujemy mandat, staramy się dopełnić tę troskę mieszkańców o ich wsie i ich zagrody. By coraz łatwiej nam się żyło. Wyrazem tego są prowadzone inwestycje mające poprawić i podnieść standard życia. Szczególną uwagę zwracamy na oświatę oraz dalszy rozwój infrastruktury komunalnej. Dlatego też w ostatnim czasie wykonaliśmy lub jesteśmy w trakcie realizacji wielu ważnych inwestycji:
• Wykonane zostało oświetlenie uliczne w Lalinach na długości ponad 3 km za blisko 70 tys. zł a także
• nowe ogrodzenie terenu Szkoły w Iwowem za 50 tys zł.
• Zakończona została budowa bloku żywieniowego w Zespole Oświatowym w Borowiu w wyniku czego powstała nowoczesna kuchnia wraz ze stołówką . Koszt tej inwestycji to kwota 670 000 zł
• Wykonany został kapitalny remont Zespołu Szkół w Głoskowie z dostosowaniem części obiektu na cele powstałego z dniem 01.09.2009 roku Przedszkola Samorządowego za kwotę 300 tys. zł.
• Zakończona została budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Głoskowie której koszt wyniósł 1,5 mln. zł.
• Za kilka dni rozpocznie się dalsza rozbudowa kompleksu szkolnego w Zespole Oświatowym w Borowiu , w wyniku czego powstanie trzy oddziałowe przedszkole oraz nowych pięć sal lekcyjnych dla tej szkoły – koszt inwestycji to kwota 2 mln zł
• W najbliższych dniach rozpocznie się budowa dróg asfaltowych na odcinku od Borowia do Kamionki , w Słupie Pierwszym , Wilchcie oraz Chrominie. Łączna długość dróg to 5 460 mb , a koszt to kwota 1 mln zł.
• Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie kompleksowej budowy dróg w Borowiu wraz z chodnikami . Koszt zadania to kwota 6,5 mln zł.
• Na rozpoczęcie czeka też kapitalny remont budynku SP ZOZ w Borowiu wraz z kompletnym wyposażeniem za kwotę 1,3 mln.

      Szanowni Państwo warto w tym miejscu powiedzieć że udało nam się na wiele inwestycji pozyskać środki pozabudżetowe a ponad 6 mln zł pochodzić będzie z programów unijnych. Na budowę dróg w Borowiu otrzymaliśmy 5,3 mln zł , na Ośrodek Zdrowia ponad 700 tys zł. Otrzymaliśmy też środki z Urzędu Marszałkowskiego - 300 tys. zł na budowę drogi od Borowia do Kamionki i 100 tys. zł na budowę przedszkola w Borowiu, oraz 300 tys. ze środków Totalizatora Sportowego na budowę Sali gimnastycznej w Głoskowie.
      Oczekujemy na ostateczne rozpatrzenie jeszcze wielu wniosków o fundusze unijne ale najważniejsze są trzy z nich i dotyczą budowy kanalizacji i rozwoju bazy oświatowo sportowej.
      Drodzy Rolnicy, szanowni Państwo!
      Dzisiaj dziękujemy przede wszystkim Wam Rolnicy za Wasz trud i oddanie polskiej ziemi. Za Waszą troskę o to aby na naszych stołach nie zabrakło tradycyjnego polskiego chleba. Życzę wszystkim, aby Polska wieś – dumna ze swych dokonań i wierna narodowemu dziedzictwu – mogła cieszyć się dostatkiem i rozwojem. Życzę zawsze udanych plonów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.
      Życzę Państwu też aby ten wręczony na ręce moje i Pana Przewodniczącego BOCHEN CHLEBA stał się symbolem pomyślności i aby gościł na każdym polskim stole Aby nikomu go nie zabrakło. Niech nasza Matka- ziemia przynosi zawsze obfite plony.
      Szczęść Boże dla Waszej pracy!


      W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście: Pani Stanisława Prządka oraz Pan Marek Chciałowski.
      Starostowie dożynek oraz przedstawiciele sołectw podzielili się chlebem dożynkowym z przybyłymi na uroczystość gośćmi.
      Część artystyczna składała się z występów zespołów ludowych z Chromina, Lalin, Iwowego i Brzuzy które zaprezentowały pieśni ludowe i skecze. Pomiędzy występami zespołów czas umilała Kapela Ludowa „Bocianisko”.
      Ostatnim punktem tegorocznych dożynek była wieczorna zabawa taneczna zorganizowana przez OSP w Borowiu.

img_3626_small.jpg img_3628_small.jpg img_3630_small.jpg img_3632_small.jpg
img_3633_small.jpg img_3634_small.jpg img_3635_small.jpg img_3636_small.jpg
img_3637_small.jpg img_3638_small.jpg img_3639_small.jpg img_3640_small.jpg
img_3641_small.jpg img_3642_small.jpg img_3643_small.jpg img_3645_small.jpg
img_3646_small.jpg img_3647_small.jpg img_3648_small.jpg img_3650_small.jpg
img_3652_small.jpg img_3653_small.jpg img_3655_small.jpg img_3656_small.jpg
img_3657_small.jpg img_3659_small.jpg img_3662_small.jpg img_3663_small.jpg
img_3664_small.jpg img_3665_small.jpg img_3666_small.jpg img_3667_small.jpg
img_3669_small.jpg img_3670_small.jpg img_3671_small.jpg img_3673_small.jpg
img_3675_small.jpg img_3676_small.jpg img_3677_small.jpg img_3679_small.jpg
img_3680_small.jpg img_3681_small.jpg img_3682_small.jpg img_3683_small.jpg
img_3684_small.jpg img_3687_small.jpg img_3689_small.jpg img_3690_small.jpg
img_3691_small.jpg img_3692_small.jpg img_3693_small.jpg img_3694_small.jpg
img_3695_small.jpg img_3696_small.jpg img_3697_small.jpg img_3698_small.jpg
img_3700_small.jpg img_3701_small.jpg img_3703_small.jpg img_3704_small.jpg
img_3705_small.jpg img_3706_small.jpg img_3707_small.jpg img_3708_small.jpg
img_3709_small.jpg img_3710_small.jpg img_3711_small.jpg img_3712_small.jpg
img_3713_small.jpg img_3714_small.jpg img_3715_small.jpg img_3719_small.jpg
img_3720_small.jpg img_3721_small.jpg img_3722_small.jpg img_3723_small.jpg
img_3724_small.jpg img_3725_small.jpg img_3726_small.jpg img_3727_small.jpg
img_3729_small.jpg img_3730_small.jpg img_3735_small.jpg img_3736_small.jpg
img_3737_small.jpg img_3738_small.jpg img_3739_small.jpg img_3740_small.jpg
img_3741_small.jpg img_3742_small.jpg img_3743_small.jpg img_3744_small.jpg
img_3745_small.jpg img_3746_small.jpg img_3747_small.jpg img_3748_small.jpg
img_3749_small.jpg img_3750_small.jpg img_3751_small.jpg img_3754_small.jpg
Strona[1] [2]