Gminne Dożynki Borowie 2009


      Już od wielu lat dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony. Są też okazją do wypoczynku i dobrej zabawy po pełnej wysiłku pracy na roli. W minioną niedzielę w Borowiu odbyły się Gminne Dożynki.
      Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 dziękczynną mszą świętą za tegoroczny plon w kościele p. w. Trójcy Świętej w Borowiu, odprawioną przez proboszcza parafii Borowie ks. kan. Stanisława Staręgę w asyście ks. wikariusza Leona Bobrowskiego.
      Po mszy świętej korowód dożynkowy przemaszerował ulicami Borowia do budynku dyskoteki gdzie odbyła się dalsza część rolniczego święta. W tym roku mogliśmy podziwiać wieńce dożynkowe przygotowane i niesione przez mieszkańców z następujących sołectw: Głoskowa, Dudki, Kamionki, Wilchty, Słup Pierwszego, Chromina, Łopacianki, Nowej Brzuzy i Starej Brzuzy, Brzuskowoli, Lalin oraz Iwowego.
      W dalszej części uroczystości starostowie dożynek Państwo Teresa i Tadeusz Baran – rolnicy ze wsi Jaźwiny przekazali na ręce gospodarzy dożynek Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy bochen chleba.
      Starostowie dożynek, państwo Teresa i Tadeusz Baranowie gospodarują na 18 ha ziemi. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka. W ubiegłym roku starostowie dożynek dostarczyli do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Garwolinie 71 tys. litrów mleka. Gospodarstwo liczy 18 sztuk bydła, w tym 12 sztuk krów mlecznych. Jest w pełni zmechanizowane. Warto podkreślić, że pan Tadeusz Baran oprócz absorbującej pracy w rolnictwie znajduje również czas na działalność społeczną. Jest działaczem Powiatowej Rady Izb Rolniczych w Garwolinie, zasiada jako członek w Radzie Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Garwolinie, pełni obowiązki przewodniczącego Rejonowego Zarządu Związku Spółek Wodnych w Garwolinie. Od 30 lat jest sekretarzem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaźwinach.
      W dalszej kolejności bochny chleba złożyły delegacje z poszczególnych sołectw z radnymi i sołtysami na czele min.: Nowej Brzuzy, Starej Brzuzy, Słupa Drugiego, Chromina, Filipówki, Gościewicza, Iwowego, Borowia, Wilchty, Lalin, Głoskowa, Dudki, Łopacianki, Kamionki, Jaźwin, Brzuskowoli, Słupa Pierwszego oraz delegacja z MONAR z Głoskowa.
      Tegoroczna uroczystość prowadzona była przez Panią Beatę Reda pełniącą obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu oraz Panią Marzenę Nowak V-ce Przewodniczącą Rady Gminy Borowie, które powitały przybyłych na uroczystość gości; Panią Stanisławę Prządka Posła na Sejm RP, Pana Marka Chciałowskiego V-ce Starostę Powiatu Garwolińskiego, Pana Waldemara Sabaka Wójta Gminy Górzno, Panią Bernadetę Mikos Sekretarz Gminy i Miasta Pilawa, Panią Lillę Barbarę Zgódka Sekretarza Gminy Latowicz, Pana Władysława Włodarczyka Przewodniczącego Rady Gminy Miastków Kościelny, Pana Janusza Krawczyka Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Panią Alicję Kęckiewicz V-ce Prezesa Banku Spółdzielczego w Garwolinie, Panią Elżbietę Zielińską Kierownika Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego MONAR w Głoskowie, Radnych Gminy Borowie z Przewodniczącym Panem Albertem Baranem, sołtysów, dyrektorów i kierowników jednostek funkcjonujących na terenie gminy Borowie, przedstawicieli prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Borowie, a także współpracujących z gminą Borowie, dyrektorów szkół z terenu gminy Borowie, prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zespoły ludowe oraz wszystkich przybyłych na uroczystość.
      Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wiesław Gąska mówiąc:
Pani Poseł, Czcigodni Księża, Panie Starosto,
Drodzy Rolnicy, Dostojni Goście, Szanowni Państwo


      Zgodnie z prastarym polskim obyczajem gromadzimy się dzisiaj, aby uroczyście świętować zakończenie tegorocznych żniw. Cieszę się, że swoją obecnością przyczyniacie się do kultywowania obrzędów dożynkowych mocno zakorzenionych w polskiej tradycji ludowej.
      Dożynki to forma podziękowania za zebrane plony i trud rolnika, którego praca nie jest łatwa, również w dzisiejszych czasach, pomimo postępu technologicznego jaki się dokonał. Zdaję sobie sprawę z ogromu wysiłku jakiego wymaga od Was praca na roli. Wiem, że efekty Waszej pracy zależą od wielu czynników, ale też wiem, że troskliwe oko gospodarza czuwa nad tym, aby zebrał najobfitszy plon, czego przykładem są przyniesione przez was przepiękne wieńce dożynkowe i bochny pachnącego chleba.
      Za ten wspaniały dar Waszych rąk, za owoce Waszej pracy, składam Wam słowa najwyższego uznania. Dożynki są przede wszystkim Waszym świętem. Jesteśmy Wam winni wdzięczność i szacunek. Dzisiaj mamy okazję podziękować za wysiłek i zaangażowanie jakie wkładacie w swoją pracę , za przywiązanie do ziemi.
      Stefan Wyszyński- podkreślał, iż trzeba nabierać miłości i czci do ziemi, która nas karmi, że nie wystarczy brać z niej chleb, trzeba jej dawać serce.
      Wy, Drodzy Rolnicy to serce dajecie. Dlatego Szanowni Państwo, wszyscy pamiętajmy o naszych korzeniach i szanujmy tych, którzy są wierni matce - ziemi.
      

Drodzy Rolnicy!
Szanowni zebrani!

      Obraz gminy Borowie powoli się zmienia i mogę z całą pewnością stwierdzić, iż zmienia się na lepsze. Zauważamy wszyscy coraz bardziej zadbane domy i obejścia , troskę o ład i piękno. I ja jako wójt tej gminy oraz piętnastu radnych, którzy z woli wyborców sprawujemy mandat, staramy się dopełnić tę troskę mieszkańców o ich wsie i ich zagrody. By coraz łatwiej nam się żyło. Wyrazem tego są prowadzone inwestycje mające poprawić i podnieść standard życia. Szczególną uwagę zwracamy na oświatę oraz dalszy rozwój infrastruktury komunalnej. Dlatego też w ostatnim czasie wykonaliśmy lub jesteśmy w trakcie realizacji wielu ważnych inwestycji:
• Wykonane zostało oświetlenie uliczne w Lalinach na długości ponad 3 km za blisko 70 tys. zł a także
• nowe ogrodzenie terenu Szkoły w Iwowem za 50 tys zł.
• Zakończona została budowa bloku żywieniowego w Zespole Oświatowym w Borowiu w wyniku czego powstała nowoczesna kuchnia wraz ze stołówką . Koszt tej inwestycji to kwota 670 000 zł
• Wykonany został kapitalny remont Zespołu Szkół w Głoskowie z dostosowaniem części obiektu na cele powstałego z dniem 01.09.2009 roku Przedszkola Samorządowego za kwotę 300 tys. zł.
• Zakończona została budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Głoskowie której koszt wyniósł 1,5 mln. zł.
• Za kilka dni rozpocznie się dalsza rozbudowa kompleksu szkolnego w Zespole Oświatowym w Borowiu , w wyniku czego powstanie trzy oddziałowe przedszkole oraz nowych pięć sal lekcyjnych dla tej szkoły – koszt inwestycji to kwota 2 mln zł
• W najbliższych dniach rozpocznie się budowa dróg asfaltowych na odcinku od Borowia do Kamionki , w Słupie Pierwszym , Wilchcie oraz Chrominie. Łączna długość dróg to 5 460 mb , a koszt to kwota 1 mln zł.
• Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie kompleksowej budowy dróg w Borowiu wraz z chodnikami . Koszt zadania to kwota 6,5 mln zł.
• Na rozpoczęcie czeka też kapitalny remont budynku SP ZOZ w Borowiu wraz z kompletnym wyposażeniem za kwotę 1,3 mln.

      Szanowni Państwo warto w tym miejscu powiedzieć że udało nam się na wiele inwestycji pozyskać środki pozabudżetowe a ponad 6 mln zł pochodzić będzie z programów unijnych. Na budowę dróg w Borowiu otrzymaliśmy 5,3 mln zł , na Ośrodek Zdrowia ponad 700 tys zł. Otrzymaliśmy też środki z Urzędu Marszałkowskiego - 300 tys. zł na budowę drogi od Borowia do Kamionki i 100 tys. zł na budowę przedszkola w Borowiu, oraz 300 tys. ze środków Totalizatora Sportowego na budowę Sali gimnastycznej w Głoskowie.
      Oczekujemy na ostateczne rozpatrzenie jeszcze wielu wniosków o fundusze unijne ale najważniejsze są trzy z nich i dotyczą budowy kanalizacji i rozwoju bazy oświatowo sportowej.
      Drodzy Rolnicy, szanowni Państwo!
      Dzisiaj dziękujemy przede wszystkim Wam Rolnicy za Wasz trud i oddanie polskiej ziemi. Za Waszą troskę o to aby na naszych stołach nie zabrakło tradycyjnego polskiego chleba. Życzę wszystkim, aby Polska wieś – dumna ze swych dokonań i wierna narodowemu dziedzictwu – mogła cieszyć się dostatkiem i rozwojem. Życzę zawsze udanych plonów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.
      Życzę Państwu też aby ten wręczony na ręce moje i Pana Przewodniczącego BOCHEN CHLEBA stał się symbolem pomyślności i aby gościł na każdym polskim stole Aby nikomu go nie zabrakło. Niech nasza Matka- ziemia przynosi zawsze obfite plony.
      Szczęść Boże dla Waszej pracy!


      W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście: Pani Stanisława Prządka oraz Pan Marek Chciałowski.
      Starostowie dożynek oraz przedstawiciele sołectw podzielili się chlebem dożynkowym z przybyłymi na uroczystość gośćmi.
      Część artystyczna składała się z występów zespołów ludowych z Chromina, Lalin, Iwowego i Brzuzy które zaprezentowały pieśni ludowe i skecze. Pomiędzy występami zespołów czas umilała Kapela Ludowa „Bocianisko”.
      Ostatnim punktem tegorocznych dożynek była wieczorna zabawa taneczna zorganizowana przez OSP w Borowiu.

img_3755_small.jpg img_3756_small.jpg img_3757_small.jpg img_3758_small.jpg
img_3759_small.jpg img_3760_small.jpg img_3761_small.jpg img_3762_small.jpg
img_3763_small.jpg img_3764_small.jpg img_3765_small.jpg img_3766_small.jpg
img_3767_small.jpg img_3768_small.jpg img_3769_small.jpg img_3770_small.jpg
img_3771_small.jpg img_3772_small.jpg img_3773_small.jpg img_3774_small.jpg
img_3775_small.jpg img_3776_small.jpg img_3777_small.jpg img_3778_small.jpg
img_3779_small.jpg img_3780_small.jpg img_3783_small.jpg img_3784_small.jpg
img_3786_small.jpg img_3787_small.jpg img_3788_small.jpg img_3789_small.jpg
img_3790_small.jpg img_3791_small.jpg img_3794_small.jpg img_3795_small.jpg
img_3796_small.jpg img_3798_small.jpg img_3801_small.jpg img_3803_small.jpg
img_3804_small.jpg img_3806_small.jpg img_3807_small.jpg img_3808_small.jpg
img_3809_small.jpg img_3810_small.jpg img_3811_small.jpg img_3812_small.jpg
img_3813_small.jpg img_3814_small.jpg img_3815_small.jpg img_3816_small.jpg
img_3817_small.jpg img_3818_small.jpg img_3819_small.jpg img_3820_small.jpg
img_3821_small.jpg img_3822_small.jpg img_3823_small.jpg img_3824_small.jpg
img_3825_small.jpg img_3827_small.jpg img_3829_small.jpg img_3830_small.jpg
img_3831_small.jpg img_3832_small.jpg img_3833_small.jpg img_3834_small.jpg
img_3836_small.jpg img_3837_small.jpg img_3838_small.jpg img_3839_small.jpg
img_3840_small.jpg img_3841_small.jpg img_3842_small.jpg img_3843_small.jpg
img_3844_small.jpg img_3845_small.jpg img_3846_small.jpg img_3847_small.jpg
img_3848_small.jpg img_3849_small.jpg img_3851_small.jpg img_3852_small.jpg
img_3853_small.jpg img_3854_small.jpg img_3857_small.jpg img_3858_small.jpg
img_3860_small.jpg img_3861_small.jpg img_3862_small.jpg img_3863_small.jpg
Strona: [1][2]