Inwestycje zrealizowane w 2009 roku.

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - 300mb.
  Koszt inwestycji: 81 895,36zł
 2. Modernizacja drogi Wilchta – Głosków (droga nr 2).
  Koszt modernizacji drogi: 148 391,04zł (Galeria zdjęć)
 3. Modernizacja drogi w Słupie Pierwszym (droga na Słupek).
  Koszt modernizacji: 158 502,40zł (Galeria zdjęć)
 4. Budowa ulic i chodników w miejscowości Borowie. Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2010 roku z uwagi na przedłużający się czas podpisania umowy o środki unijne.
 5. Modernizacja drogi Borowie – Kamionka.
  Koszt modernizacji: 517 586,10zł (Galeria zdjęć)
 6. Modernizacja drogi w Chrominie (Chrominek).
  Koszt modernizacji: 196 485,88zł (Galeria zdjęć)
 7. Budowa ogrodzenia placu szkolnego w Iwowem.
  Koszt budowy: 46 869,49zł (Galeria zdjęć)
 8. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Głoskowie – kontynuacja zadania z 2008 roku.
  Koszt inwestycji: 1 489 998,70zł
  (Galeria zdjęć cz. 1)
  (Galeria zdjęć cz. 2)
 9. (Galeria zdjęć na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Głoskowie)
 10. Remont pomieszczeń lekcyjnych wraz z adaptacją holu na oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Głoskowie.
  Koszt remontu: 282 230,94zł
  (Galeria zdjęć cz.1)
  (Galeria zdjęć cz.2)
 11. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowiu na Gminne Przedszkole wraz z klasami lekcyjnymi.
  Przewidywany koszt inwestycji to: 1 973 699,18zł (Galeria zdjęć)
 12. Budowa bloku żywieniowego łącznika przy Gimnazjum w Borowiu – kontynuacja zadania z 2008 roku.
  Koszt inwestycji: 665 729,60zł
  (Galeria zdjęć cz.1)
  (Galeria zdjęć cz.2)
 13. Przebudowa budynku SP ZOZ w Borowiu.
 14. Budowa szaletu w Borowiu.
  Koszt budowy: 43 920zł (Galeria zdjęć)
 15. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dudka. Realizacja inwestycji przeniesiona na rok 2010.
 16. Zakup wyposażenia kręgielni przy Hali Sportowej w Borowiu.
 17. Remont mostu na rzece Rydnia w miejscowości Gózd.
  Koszt remont 30 500,00zł
  (Galeria zdjęć - stary most)
  (Galeria zdjęć - most po remoncie)