Inwestycje planowane do realizacji w 2013 roku

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowie, Chromin (Chrominek) z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 381 977,00zł.
  Długość sieci 3 688,0 mb
  Długość przyłączy 700,0 mb; 17 szt. przyłączy.
  Budowa części kanalizacji w miejscowości Borowie, Chromin (Chrominek) zostanie wykonana za 902 090,81 zł brutto i zakończona 30 września 2013 r.
 2. (Galeria zdjęć - budowa kanalizacji sanitarnej w Chrominie (Chrominek))
 3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie w miejscowościach: Chromin, Łopacianka, Głosków.”
  Długość sieci 12 511,0 mb
  Długość przyłączy 6 753,0 mb; 248 szt. przyłączy.
  Budowa sieci sanitarnej w miejscowościach: Chromin, Łopacianka, Głosków zostanie wykonana za 4 385 261,39 zł brutto do dnia 31 października 2014 r.
 4. (Galeria zdjęć - budowa kanalizacji sanitarnej w Głoskowie)
  (Galeria zdjęć - budowa kanalizacji sanitarnej w Chrominie)
 5. Opracowanie projektu oczyszczalni ścieków w Borowiu. Wartość zadania 61 500,00zł. Termin wykonania projektu: 30 wrzesień 2013r.
 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościewicz o długości 460mb. Wartość kosztorysowa zadania 159 186.39zł. Termin wykonania: 15 październik 2013r.
 7. (Galeria zdjęć)
 8. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaźwiny.
 9. Modernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Borowiu. Kontynuacja zadania z 2012 roku. Ogólna wartość zadania 806 124,15zł. Termin zakończenia: 30 wrzesień 2013r.
 10. (Galeria zdjęć - budynek po remoncie)
  (Galeria zdjęć - prace remontowe)
 11. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dudka z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 311 264,00zł. Kontynuacja zadania z 2012 roku. Wartość ogólna zadania 508 404,12zł. Termin zakończenia: 30 kwiecień 2013r.
 12. (Galeria zdjęć)
  (Galeria zdjęć - prace wykonywane w 2012 roku)
 13. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Iwowem z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 226 168,00zł. Kontynuacja zadania z 2012 roku. Wartość ogólna zadania 369 766,09zł. Termin zakończenia: 29 marzec 2013r.
 14. (Galeria zdjęć - budynek po remoncie)
  (Galeria zdjęć - prace remontowe wykonywane w 2012 roku)
  (Galeria zdjęć - budynek świetlicy przed remontem)
 15. Remont i przebudowa nieużytkowanego kościoła w Borowiu – etap I z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 500 000,00zł. Kontynuacja zadania z 2012 roku. Wartość ogólna zadania 744 860,90zł. Termin zakończenia 31 sierpień 2013r.
 16. (Galeria - budynek po remoncie)
  (Galeria zdjęć II)
  (Galeria zdjęć I
 17. Zakup wyposażenia do Hali Sportowej w Borowiu. Wartość zadania 80 000zł.
 18. Zakup wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wartość zadania 9 972,00zł . Termin zakończenia: 30 maj 2013r.
 19. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w Jaźwinach. Realizacja zadania ze środków Unii Europejskiej. Wartość zadania 31 962,78zł w tym dofinansowanie UE 15 940,00zł. Termin zakończenia: 12 marzec 2013r.
 20. (Galeria zdjęć)
 21. Remont świetlicy wiejskiej w Chrominie. Realizacja zadania ze środków Unii Europejskiej. Wartość zadania 35 643,25zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 18 906,00zł. Termin zakończenia: 28 luty 2013r.
 22. (Galeria zdjęć)
 23. Roboty remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Brzuzie. Realizacja zadania z udziałem środków Unii Europejskiej. Wartość zadania 43 897,84zł w tym dofinansowanie UE 24 982,00zł. Termin zakończenia: 30 maj 2013r.
 24. (Galeria zdjęć)
 25. Realizacja programu POKL 2007-2013 „Lepszy start – edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Borowie”. Projekt realizowany środków Unii Europejskiej w kwocie 485 695,71zł. Wartość całkowita zadania 493 142,16zł
 26. Realizacja programu POKL 2007-2013 „Dziecięca akademia przyszłości w klasach IV-VI w szkołach na terenie Gminy Borowie”. Projekt realizowany w całości ze środków Unii Europejskiej w kwocie 72 096,00zł.Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku 

Lp

Nazwa sołectwa

Kwota funduszu sołeckiego

Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji

PLAN WYDATKÓW
 (w zł)

1

2

3

4

8

1

BOROWIE

20 354,49

Zagospodarowanie poddasza budynku strażnicy OSP na salę świetlicową

10 000,00

Wykonanie barierek ochronnych na moście na ul.A.Sasimowskiego

10 355,00

Razem

20 355,00

2

BRZUSKOWOLA

8 909,99

Zakup materiałów do budowy boiska przy PSP w Brzuskowoli

8 910,00

Razem

8 910,00

3

NOWA BRZUZA

11 104,83

Remont budynku strażnicy OSP

11 105,00

Razem

11 105,00

4

STARA BRZUZA

8 727,09

Remont świetlicy wiejskiej

8 728,00

Razem

8 728,00

5

CHROMIN

14 710,63

Modernizacja ogrodzenia budynku OSP zakup materiałów

3 500,00

Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem OSP

11 211,00

Razem

14 711,00

6

DUDKA

10 817,41

Budowa ogrodzenia placu wiejskiego

10 818,00

Razem

10 818,00

7

FILIPÓWKA

10 843,54

Remont budynku OSP - zakup materiałów

10 844,00

Razem

10 844,00

8

GŁOSKÓW

22 523,20

Wykonanie chodnika w miejscowości Głosków na odcinku: od drogi krajowej - Kaplica

22 524,00

Razem

22 524,00

9

GOŚCIEWICZ

10 399,34

Remont budynku strażnicy OSP

10 400,00

Razem

10 400,00

10

GÓZD

7 786,44

Modernizacja oświetlenia ulicznego

7 787,00

Razem

7 787,00

11

IWOWE

20 668,04

Zakup sprzętu AGD do sali OSP

5 000,00

Zakup mebli i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej

15 669,00

Razem

20 669,00

12

JAŹWINY

13 012,24

Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów

5 013,00

Zakup wyposażenia AGD do świetlicy wiejskiej

2 500,00

Zakup wyposażenia AGD do świetlicy wiejskiej

5 500,00

Razem

13 013,00

13

KAMIONKA

9 119,02

Wymiana lamp w oświetleniu ulicznym

9 120,00

Razem

9 120,00

14

LALINY

12 437,40

Zakup urządzeń chłodniczych AGD do sali OSP

6 200,00

Remont pomieszczeń w budynku OSP - zakup materiałów

6 238,00

Razem

12 438,00

15

ŁĘTÓW

9 641,60

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej

9 642,00

Razem

9 642,00

16

ŁOPACIANKA

12 045,47

Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP

12 046,00

Razem

12 046,00

17

SŁUP DRUGI

8 596,44

Utwardzenie  drogi gruntowej w stronę Jaźwin

7 500,00

Profilowanie  drogi gruntowej w stronę Jaźwin

1 097,00

Razem

8 597,00

18

SŁUP PIERWSZY

11 366,12

Wykonanie ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej

3 130,00

Zakup materiałów do remontu kuchni i łazienki w budynku świetlicy wijskiej 

3 436,00

Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej

4 801,00

Razem

11 367,00

19

WILCHTA

12 071,60

Montaż i wymiana okna w kuchni świetlicy wiejskiej

615,00

Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej

11 457,00

Razem

12 072,00

OGÓŁEM

235 134,89

 

235 146,00

 Powrót