Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie


Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu pn.:
"Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Iwowem"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 3: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 378 766,06 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 226 168,00 zł
Okres realizacji projektu: listopad 2010 – maj 2013
Cel projektu:Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa jakości życia przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Iwowe poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej, budynku po dawnej szkole.

Zakres projektu:

 • remont dachu;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wykonanie elewacji zewnętrznej budynku;
 • wykonanie ścian wewnętrznych;
 • roboty wykończeniowe;
 • wykonanie posadzek;
 • montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej;
 • wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej;
 • wymiana instalacji elektrycznej;
 • zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie chodników;
  Ponadto w zakres projektu wchodzi wykonanie projektu budowlanego oraz nadzór inwestorski.

  Galeria zdjęć

 • Budynek świetlicy przed remontem)
 • Prace remontowe)
 • Budynek świetlicy po remoncie)

  Powrót