Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie


Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu pn.:
"Remont świetlicy wiejskiej w Głoskowie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 3: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Koszty całkowite realizacji projektu: 593 100,19 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 317 372,16 zł
Okres realizacji projektu: lipiec 2014 – czerwiec 2015
Cel projektu:Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa jakości życia przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Głosków przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy poprzez remont świetlicy wiejskiej.

Zakres projektu:

(Galeria zdjęć z przebiegu prac)
(Galeria zdjęć świetlicy wiejskiej po remoncie)


Powrót