Inwestycje realizowane w 2010 roku

 1. Przebudowa budynku SP ZOZ w Borowiu - kontynuacja zadania z 2009 roku.
  Koszt całkowity 1 250 044,00zł
  (Galeria zdjęć 1)
  (Galeria zdjęć 2)
 2. Budowa dróg gminnych w Borowiu w ciągu ulic Wesołej, Sasimowskiego, Szkolnej, Miłej, Kwiatowej, Polnej, Wierzbowej, Nadwodnej, Jasnej, Słonecznej, Bankowej, Popławskiego, Strażackiej, Kościelnej oraz parkingu.
  Przewidywany koszt 6 162 241,16 zł
  (Galeria zdjęć - budowa kolektora deszczowego wzdłuż ul. Popławskiego w Borowiu.)
  (Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Popławskiego w Borowiu.)
  (Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Wesołej w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa kolektora deszczowego wzdłuż ul. Sasimowskiego w Borowiu.)
  (Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Sasimowskiego w Borowiu.)
  (Galeria zdjęć - budowa drogi na ul. Polnej w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Bankowej w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Słonecznej w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Strażackiej w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa parkingu w Borowiu)
 3. Budowa kanalizacji w miejscowościach Chromin, Łopacianka, Iwowe, Laliny. Inwestycja nie będzie realizowana w 2010 roku z uwagi na brak środków finansowych
  Przewidywany koszt inwestycji 13 951 027,13zł
 4. Budowa kanalizacji w miejscowościach Borowie, Kamionka, Dudka.
  Koszt inwestycji 6 285 439,16 zł
  (Galeria zdjęć - budowa kanalizacji w miejscowościach Borowie, Kamionka, Dudka. )
 5. Zakup wyposażenia do kręgielni przy Hali Sportowej w Borowiu.
  Koszt inwestycji 652 700zł
  (Galeria zdjęć nr 1)
 6. (Galeria zdjęć nr 2)
 7. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowiu na Gminne Przedszkole wraz z klasami lekcyjnymi - kontynuacja zadania z 2009 roku
  (Galeria zdjęć 1)
  (Galeria zdjęć 2)
  (Galeria zdjęć 3)
  (Galeria zdjęć nowego budynku przedszkola oraz klas lekcyjnych)
 8. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dudka.
  Koszt budowy 915 432,36 zł
  (Galeria zdjęć)
 9. Remont pomieszczeń lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem.
  Przewidywany koszt 300 000,00zł
 10. Budowa boiska sportowego „Orlik 2012” w miejscowości Borowie.
  Przewidywany koszt budowy 1 500 000,00zł
 11. Budowa placu zabaw przy Zespole Oświatowym w Borowiu.
  Przewidywany koszt 230 900,00zł
 12. (Galeria zdjęć)
 13. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Borowiu.
  Przewidywany koszt 1 129 546,35 zł
 14. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jaźwiny.
  Przewidywany koszt 148 413,00zł
  (Galeria zdjęć)
 15. Remont pomieszczeń sanitarnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzuskowoli
  (Galeria zdjęć)
Powrót