Inwestycje realizowane w 2011 roku

 1. Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno – gospodarczej Gminy Borowie koszt całkowity 5 443 425,00 zł w tym dotacja ze środków U E w ramach RPOWM 2007 – 2013 w kwocie 4 727 000,00 zł.
  (Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Wesołej w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Popławskiego w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Słonecznej w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa drogi na ul. Polnej w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Bankowej w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Sasimowskiego w Borowiu.)
  (Galeria zdjęć - budowa parkingu w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa drogi oraz chodnika na ul. Strażackiej w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa ul. Szkolnej w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa ul. Kwiatowej w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa ul. Kościelnej w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa ul. Wierzbowej w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa ul. Nadwodnej w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa ul. Miłej w Borowiu)
  (Galeria zdjęć - budowa ul. Jasnej w Borowiu)
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap: Borowie-Kamionka-Dudka koszt całkowity 6 331 959,00 zł w tym dotacja ze środków U E w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 3 600 000,00 zł
  (Galeria zdjęć)
 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowie część ul. Szkolnej i Miłej Koszt inwestycji 57 281,00 zł.
  (Galeria zdjęć)
 4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głosków koszt 261 439,00 zł.
  (Galeria zdjęć)
 5. Remont zabytkowego Kościoła w Borowiu I etap koszt przewidywany 1 139 000,00 zł. Możliwa do uzyskania dotacja ze środków U E w ramach PROW 2007-2013 w kwocie ok. 500 000 tys. zł.
 6. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Borowiu „Orlik 2012” przewidywany koszt 1 011 615,00 zł w tym dotacja Ministra Sportu
  475 000 zł i Urzędu Marszałkowskiego 333 000zł.
  (Galeria zdjęć)
 7. Modernizacja Gminnej Izby Pamięci w Lalinach przewidywany koszt 164 594,86 zł w tym dotacja ze środków U E w ramach PROW lata 2007-2013 w kwocie
  104 112,72zł.
  (Galeria zdjęć)
 8. Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Iwowem koszt przewidywany 137 384,31 zł.
  (Galeria zdjęć)
 9. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Głoskowie.
  (Galeria zdjęć)
 10. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gościewicz.
  (Galeria zdjęć)

Inne zadania inwestycyjne będą sukcesywnie wprowadzane do niniejszego wykazu po uzyskania akceptacji pełnego zabezpieczenia środków finansowych.

Powrót