Inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap: Borowie-Kamionka-Dudka koszt całkowity 6 430 794,82 zł w tym dotacja ze środków U E w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 3 618 023,00 zł – kontynuacja zadania z poprzedniego 2011 roku.
  (Galeria zdjęć)
 2. Remont zabytkowego Kościoła w Borowiu I etap koszt przewidywany 734 860,90 zł. Dotacja ze środków U E w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 500 000 tys. zł.
  (Galeria zdjęć)
 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowie – osiedle za szkołą. Koszt inwestycji 57 281,00 zł.
  (Galeria zdjęć)
 4. Modernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Borowiu wraz z otoczeniem. Koszt inwestycji 806 124,15zł
  (Galeria zdjęć - budynek Urzędu Gminy przed remontem)
  (Galeria zdjęć - wizualizacja budynku po remoncie)
  (Galeria zdjęć cz.1 - prace remontowe)
  (Galeria zdjęć cz.2 - prace remontowe)
  (Galeria zdjęć cz.3 - prace remontowe)
 5. Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Kamionce (osada Czarnów). Koszt inwestycji 200 903,97zł
  (Galeria zdjęć)
 6. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Głoskowie. Całkowity koszt: 977 740zł w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 459 579,00zł i Urzędu Marszałkowskiego 130 000zł.
  (Galeria zdjęć)
  (Galeria zdjęć - gotowy kompleks boisk sportowych)
 7. Budowa świetlicy wiejskiej w Dudce. Koszt poprzetargowy 508 404,02zł. Możliwa do uzyskania dotacja ok. 304 000zł ze środków UE w ramach PROW 2007-2013.
  (Galeria zdjęć)
 8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwowem. Koszt poprzetargowy 378 766,09zł w tym możliwa do uzyskania dotacja ok. 237 000zł ze środków UE w ramach PROW 2007-2013.
  (Galeria zdjęć - budynek świetlicy przed remontem)
  (Galeria zdjęć - prace remontowe)
 9. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem. Koszt całkowity 110 613,90zł w tym dotacja z budżetu państwa 55 301,95zł
  (Galeria zdjęć - plac pod budowę oraz etapy budow)
  (Galeria zdjęć - gotowy plac zabaw)
 10. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzuskowoli. Koszt całkowity 110 613,90zł w tym dotacja z budżetu państwa 55 301,95zł
  (Galeria zdjęć - plac pod budowę oraz etapy budowy)
  (Galeria zdjęć - gotowy plac zabaw)
 11. Realizacja projektu „Lepszy start - edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Borowie”, wartość projektu 493 142,16zł – kontynuacja z 2011 roku. Dotacja w kwocie 485 695,62zł z UE w ramach POKL 2007-2013
 12. Realizacja projektu „Nauka w Gminie Borowie drogą do sukcesu”, wartość projektu 125 585,00zł – kontynuacja z 2011 roku. Projekt finansowany w całości z dotacji UE i budżetu państwa.
 13. Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu oraz przebudowa i adaptacja pomieszczeń gospodarczych na cele kultury. Koszt całkowit zadania 179 726,21zł w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dzidzictwa Narodowego w wysokości 133 000zł
  (Galeria zdjęć cz.1)
  (Galeria zdjęć cz.2)
  (Galeria zdjęć - budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu po remoncie)
 14. Remont łazienek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem. Koszt inwestycji 49 203,73zł
  (Galeria zdjęć - Łazienki w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem - przed remontem)
  (Galeria zdjęć - prace remontowe)
 15. Budowa ogrodzenia terenu wokół Placu Zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzuskowoli. Koszt inwestycji 32 950,00zł


Powrót