Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku
 1. Sfinansowanie dodatkowych robót przy „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w miejscowościach: Chromin, Łopacianka, Głosków (kontynuacja zadania z lat 2013-2014 roku). Na ten cel w 2015 roku wydatkowano kwotę 116 693,05, zaś w 2014 roku 153 867,64zł.
 2. Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowie – osiedle za szkołą. Koszt zadania 817 950,00zł
 3. Galeria zdjęć
 4. Opracowanie projektu i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Borowiu (kontynuacja zadania z 2014 roku). Całkowity koszt zadania wyniósł 3 913 296,60zł
 5. Galeria zdjęć
  Galeria zdjęć - zakończona inwestycja
 6. Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Głosków na odcinku od drogi krajowej do Kaplicy.
 7. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka-Gościewicz (lata realizacji 2015-2017). Całkowity koszt zadania wyniósł 111 800,00zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 80 000,00zł
 8. Galeria zdjęć
 9. Remont świetlicy wiejskiej w Głoskowie. Koszt zadania 593 100,19zł. Dotacja z UE w ramach PROW 317 372,16zł
 10. Galeria zdjęć z przebiegu prac
  Galeria zdjęć budynku po wykonaniu remontu
 11. Modernizacja otoczenia Urzędu Gminy w Borowiu poprzez ułożenie kostki granitowej. Koszt zadnaia 104 851,44zł.
 12. Galeria zdjęć
 13. Realizacja projektu partnerskiego wraz z Miastem i Gminą Pilawa pn. „Energia słoneczna przyszłością Mazowsza”. Całkowita wartość projektu: 5 673 441,00 zł Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 569 177,50 zł, w tym dla Gminy Borowie: 2 028 602,09 zł
 14. Galeria zdjęć
 15. Budowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy. Całkowita wartość projektu: 70 800,00 zł Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 52 480,00 zł
 16. Galeria zdjęć


Powrót