Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Człowiek - najlepsza inwestycja


      Lista realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.

    Kliknięcie na nazwę wybranego projektu otworzy stronę z informacjami na jego temat.
  1. "Lepszy start - edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Borowie"

  2. "Nauka w Gminie Borowie drogą do sukcesu"

  3. „Aktywizacja bezrobotnych w gminie Borowie”

  4. „Indywidualizacja procesu nauczania w gminie Borowie”