Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza


      Lista zrealizowanych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013.

    Kliknięcie na nazwę wybranego projektu otworzy stronę z informacjami na jego temat.
  1. "Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno-gospodarczej Gminy Borowie"
  2. "Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia".
  3. "Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słup Pierwszy gm. Borowie".
  4. "Energia słoneczna przyszłością Mazowsza".
  5. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Borowie".
  6. "Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w gminie Borowie dla podniesienia jakości kształcenia i wyrównania szans dzieci i młodzieży wiejskiej".