Uroczystość związana z wręczeniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie "Złote Gody"