Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                                        

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie

      Lista projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

  Kliknięcie na nazwę wybranego projektu otworzy stronę z informacjami na jego temat.
 1. "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wilchcie"
 2. "Modernizacja gminnej izby pamięci w Lalinach"
 3. "Organizacja dożynek gminnych w Borowiu"
 4. "Zakup wyposażenia kręgielni w Borowiu"
 5. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap: Borowie, Kamionka, Dudka"
 6. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Iwowem"
 7. "Remont świetlicy wiejskiej w Chrominie"
 8. "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w Jaźwinach"
 9. "Roboty remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Brzuzie"
 10. "Zakup wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu"
 11. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dudka"
 12. "Remont i przebudowa nieużytkowanego kościoła w Borowiu - etap I"
 13. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chromin"
 14. "Prace restauratorsko – konserwatorskie obiektów drewnianych w budynku po byłym kościele w Borowiu"
 15. "Remont świetlicy wiejskiej w Głoskowie"