Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 26 maj 2020
Utworzono: 26 maj 2020

Jak wielokrotnie informowałem Państwa, w dniu 2 kwietnia br. we wsi Jaźwiny, w gminie Borowie miał miejsce pożar, w wyniku którego uległ spaleniu budynek mieszkalny. Mieszkaniec tego domu otrzymał tymczasowe lokum w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaźwinach, za co chcę serdecznie druhom strażakom podziękować. Następnie podjęta została inicjatywa zbiórki środków finansowych przede wszystkim wśród mieszkańców gminy. Warto zauważyć że na terenie naszej gminy od wielu lat przyjął się zwyczaj, udzielania pomocy przez wszystkich mieszkańców gminy. Na okoliczność tego pożaru Kierownik GOPS Pan Tomasz Majczyna uruchomił specjalne konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Garwolinie. Wpłynęły środki finansowe z 17 sołectw ( Borowie, Nowa Brzuza, Stara Brzuza, Gościewicz, Filipówka, Kamionka, Wilchta, Głosków, Łętów, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Jaźwiny, Gózd, Chromin, Łopacianka, Laliny, Iwowe), w kwocie 32 208 zł i wpłat indywidualnych z terenu gminy, powiatu i całego województwa mazowieckiego w kwocie 7 560 zł, to daje łączną kwotę 39 768 zł. W tym gospodarstwie były niezagospodarowane dwa pomieszczenia w budynku gospodarczym, które postanowiliśmy wykorzystać na nowy lokal mieszkalny. Już 7 kwietnia firma remontowa rozpoczęła remont, a 29 kwietnia roboty zostały zakończone i lokal przekazano poszkodowanemu. Koszt robót wraz z wyposażeniem łazienki i kuchni wyniósł 40 000 zł, dodatkowo zakupiona została nowa kuchnia gazowa i lodówka za kwotę 1580 zł. Ponadto Firma Dez-Der z Łopacianki przekazała między innymi nową pralkę. Nasz Ośrodek Pomocy Społecznej również sfinansował część poniesionych wydatków. W okresie panującej pandemii coronawirusa podejmowane działania były bardzo trudne do wykonania. Niemniej jednak wszystko udało się zrobić. Chcę w tym miejscu podziękować strażakom za włączenie się zarówno w akcję gaszenia pożaru, uprzątania pogorzeliska, rozbiórki spalonego domu, a także zbiórki wśród mieszkańców gminy środków finansowych. Dziękuję radnym Rady Gminy, sołtysom za pomoc w zbiórce środków finansowych. Bardzo dziękuję firmie EKO - LIDER Pana Jarosława Wyglądały za nieodpłatną usługę odbioru odpadów, firmie z Pilawy Pana Fica za nieodpłatne zdjęcie pozostałości eternitu ze spalonego budynku, firmie wodociągowo -kanalizacyjnej z Miętnego Państwa Pytel za szybkie nieodpłatne wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nowego lokalu, Dziękuję firmie Pana Henryka Zająca z Górzna i Zakładu Energetycznego z Mińska Mazowieckiego za bardzo szybkie podłączenie prądu do nowego lokalu. Nade wszystko bardzo dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali środki finansowe na pomoc pogorzelcowi i oczywiście pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej za nadzorowanie przebiegu wszystkich działań jakie miały miejsce.
Jednocześnie informuję, że z dniem 30 maja 2020 roku konto bankowe otwarte na ten cel zostaje zlikwidowane. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za udzielone wsparcie.

 

Wójt Gminy Borowie

Wiesław Gąska

Poprawiono: 24 kwiecień 2020
Utworzono: 24 kwiecień 2020

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Borowie oraz inne osoby włączyły się w akcję szycia maseczek ochronnych.

Materiał przeznaczony do uszycia maseczek przekazała Pani Senator Maria Koc, której serdecznie dziękujemy za pomoc finansową i zaangażowanie.

Uszyte maseczki ochronne zostały przekazane strażakom z jednostek OSP działających w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, które zostały zgłoszone do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie do obsługi osób objętych kwarantanną z terenu powiatu garwolińskiego, w tym do OSP w Borowiu.

Wójt Gminy Borowie i Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP w Garwolinie składają serdeczne podziękowanie za poświęcony czas i zaangażowanie się w szycie maseczek Paniom z:

  • - Koła Gospodyń Wiejskich w Borowiu 
  • - Koła Gospodyń Wiejskich w Chrominie - "Chrominianki"

 oraz pozostałym osobom, które prosiły o nieujawnianie danych osobowych.

W czasach tak ciężkich, jakie mamy dzisiaj, bezinteresowna pomoc jest na wagę złota.

Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy!

 

Wójt Gminy Borowie

Zarząd Oddziału Powiatowego

ZOSP w Garwolinie

Poprawiono: 02 marzec 2020
Utworzono: 02 marzec 2020

 

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2020 r.

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zabezpiecz-gospodarstwo-przed-susza-zloz-wniosek-o-dotacje.html

 

Poprawiono: 19 luty 2020
Utworzono: 19 luty 2020
Poprawiono: 14 luty 2020
Utworzono: 14 luty 2020

Rozwiń

Ukryj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 197/105/20 z dnia 10 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.

 

Sposób składania ofert

 

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie.  

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf link otwiera się w nowym oknie.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

 

Najważniejsze terminy

 

Składanie ofert: od 17 lutego do 20 marca 2020 r.

Wyniki oceny formalnej: od 14 kwietnia do 20 kwietnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 10 czerwca 2020 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 10 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

 

Zasady

 

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 5 tys. zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie  w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

 

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza też otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert.

 

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 17 lutego do 20 marca 2020 r.na odpowiednim formularzu. Szczegółowe informacje oraz formularz dostępne są na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

 

Dodatkowe informacje

https://www.mazovia.pl/otwarte-konkursy-ofert/art,263,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-obszarze-dzialalnosc-wspomagajaca-rozwoj-wspolnot-i-spolecznosci-lokalnych-zadanie-2-wspieranie-rozwoju-gospodyn-aktywnych-spolecznie.html

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Agata Kowalczyk, tel.: (22) 59 79 151, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marzena Wardzyńska, tel.: (22) 59 79 216, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ukryj

Podkategorie

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.