Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 21 listopad 2017
Utworzono: 21 listopad 2017

Zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.
 13. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 14. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Borowie

Alicja Szaniawska

Poprawiono: 02 listopad 2017
Utworzono: 07 luty 2017

Wójt Gminy Borowie informuje mieszkańców gminy Borowie, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje program „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach tego programu gminy mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji na wymianę pieca.

Wysokość dofinansowania wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł (brutto) dla jednego obiektu mieszkalnego. Pozostałe koszty pokrywa zainteresowany właściciel obiektu...

Poprawiono: 02 listopad 2017
Utworzono: 02 listopad 2017

ZAPROSZENIE  NA  SZKOLENIE

 

Uprzejmie informujemy, że w każdy wtorek listopada 2017 r. (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) o godz. 12.00 organizujemy szkolenia dla mikroprzedsiębiorców będących podatnikami VAT, dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Ze szczególną uwagą omówimy czym jest JPK_VAT, kto składa, kiedy i jak złożyć oraz będziemy odpowiadać na Państwa pytania.

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Urzędu Skarbowego w Garwolinie, ul. Senatorska 30, w sali narad (wejście C).

Serdecznie zapraszamy!

 

Naczelnik i Pracownicy

Urzędu Skarbowego w Garwolinie

Poprawiono: 02 listopad 2017
Utworzono: 02 listopad 2017

 

Poprawiono: 24 październik 2017
Utworzono: 24 październik 2017

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.