Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Poprawiono: 16 marzec 2021
Utworzono: 16 marzec 2021

NSP 2021, plakat promujący

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

 

Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową. W formularzu znajdzie się osiem bloków tematycznych: https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/

 

Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

 

Warto zapoznać się z formularzem jeszcze przed spisem – wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość pytań nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może w niektórych przypadkach pojawią się jakieś wątpliwości (np. dane dotyczące mieszkania, informacje o osobach z rodziny przebywających za granicą). 

 

Czy musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania? Tak, mamy taki obowiązek, ale w kilku miejscach będzie dostępna opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.

 

Pamiętajmy, że jeśli będziemy spisywać się za pośrednictwem rachmistrza terenowego lub telefonicznego, nie mają oni prawa zadawać pytań wykraczających poza zakres formularza! To kolejny dobry powód, by zapoznać się z treścią pytań jeszcze przed rozpoczęciem NSP 2021.

 

Udzielone przez nas odpowiedzi będą chronione tajemnicą statystyczną – jednostkowe dane dotyczące poszczególnych osób i gospodarstw domowych nie mogą być ujawniane ani przekazywane innym podmiotom.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.

Poprawiono: 12 marzec 2021
Utworzono: 12 marzec 2021

 

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. Wprowadzane podczas spisu dane będą odpowiednio zabezpieczone i widoczne wyłącznie dla upoważnionych pracowników statystyki publicznej. Informacje o konkretnych osobach nie będą nikomu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica statystyczna i groźba konsekwencji prawnych. Do publicznej wiadomości zostaną przekazane jedynie wartości zagregowane mówiące np. o średniej wielkości gospodarstwa domowego w danej gminie.

Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kompleksowy zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkaniowych. Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat.

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.
Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (dostępna od 15 marca)

Poprawiono: 03 sierpień 2020
Utworzono: 31 lipiec 2020

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Poprawiono: 25 sierpień 2020
Utworzono: 20 lipiec 2020

W dniu 17 lipca 2020 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Remont dróg gminnych nr 130112W oraz 130113W w miejscowościach Stara Brzuza i Filipówka” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość zadania po wyłonieniu Wykonawcy robót wynosi 572 479,23 zł wraz z nadzorem inwestorskim w tym 372 111,49 zł tj. 65% kosztów kwalifikowalnych zadania stanowi pozyskana dotacja.

W ramach zawartej umowy przeprowadzony zostanie remont dwóch odcinków dróg. Pierwszy o długości 650 metrów w miejscowości Stara Brzuza tj. od drogi powiatowej w kierunku Gościewicza.

Natomiast drugi odcinek o długości 780 metrów w miejscowości Filipówka tj. od drogi powiatowej do centrum wsi.

Zakres prac na obu odcinkach będzie polegał na frezowaniu istniejących nawierzchni i wykonaniu nowych nawierzchni bitumicznych oraz poboczy z kruszyw łamanych.

Zadanie planowane jest do realizacji do końca września bieżącego roku.

Poprawiono: 26 maj 2020
Utworzono: 26 maj 2020

Jak wielokrotnie informowałem Państwa, w dniu 2 kwietnia br. we wsi Jaźwiny, w gminie Borowie miał miejsce pożar, w wyniku którego uległ spaleniu budynek mieszkalny. Mieszkaniec tego domu otrzymał tymczasowe lokum w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaźwinach, za co chcę serdecznie druhom strażakom podziękować. Następnie podjęta została inicjatywa zbiórki środków finansowych przede wszystkim wśród mieszkańców gminy. Warto zauważyć że na terenie naszej gminy od wielu lat przyjął się zwyczaj, udzielania pomocy przez wszystkich mieszkańców gminy. Na okoliczność tego pożaru Kierownik GOPS Pan Tomasz Majczyna uruchomił specjalne konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Garwolinie. Wpłynęły środki finansowe z 17 sołectw ( Borowie, Nowa Brzuza, Stara Brzuza, Gościewicz, Filipówka, Kamionka, Wilchta, Głosków, Łętów, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Jaźwiny, Gózd, Chromin, Łopacianka, Laliny, Iwowe), w kwocie 32 208 zł i wpłat indywidualnych z terenu gminy, powiatu i całego województwa mazowieckiego w kwocie 7 560 zł, to daje łączną kwotę 39 768 zł. W tym gospodarstwie były niezagospodarowane dwa pomieszczenia w budynku gospodarczym, które postanowiliśmy wykorzystać na nowy lokal mieszkalny. Już 7 kwietnia firma remontowa rozpoczęła remont, a 29 kwietnia roboty zostały zakończone i lokal przekazano poszkodowanemu. Koszt robót wraz z wyposażeniem łazienki i kuchni wyniósł 40 000 zł, dodatkowo zakupiona została nowa kuchnia gazowa i lodówka za kwotę 1580 zł. Ponadto Firma Dez-Der z Łopacianki przekazała między innymi nową pralkę. Nasz Ośrodek Pomocy Społecznej również sfinansował część poniesionych wydatków. W okresie panującej pandemii coronawirusa podejmowane działania były bardzo trudne do wykonania. Niemniej jednak wszystko udało się zrobić. Chcę w tym miejscu podziękować strażakom za włączenie się zarówno w akcję gaszenia pożaru, uprzątania pogorzeliska, rozbiórki spalonego domu, a także zbiórki wśród mieszkańców gminy środków finansowych. Dziękuję radnym Rady Gminy, sołtysom za pomoc w zbiórce środków finansowych. Bardzo dziękuję firmie EKO - LIDER Pana Jarosława Wyglądały za nieodpłatną usługę odbioru odpadów, firmie z Pilawy Pana Fica za nieodpłatne zdjęcie pozostałości eternitu ze spalonego budynku, firmie wodociągowo -kanalizacyjnej z Miętnego Państwa Pytel za szybkie nieodpłatne wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nowego lokalu, Dziękuję firmie Pana Henryka Zająca z Górzna i Zakładu Energetycznego z Mińska Mazowieckiego za bardzo szybkie podłączenie prądu do nowego lokalu. Nade wszystko bardzo dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali środki finansowe na pomoc pogorzelcowi i oczywiście pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej za nadzorowanie przebiegu wszystkich działań jakie miały miejsce.
Jednocześnie informuję, że z dniem 30 maja 2020 roku konto bankowe otwarte na ten cel zostaje zlikwidowane. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za udzielone wsparcie.

 

Wójt Gminy Borowie

Wiesław Gąska

Podkategorie

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.