Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 29 lipiec 2019
Utworzono: 29 lipiec 2019

OKÓLNIK

 

W  związku  z  ogłoszonym  przez  Instytut  Nawożenia  i  Gleboznawstwa – Państwowy  Instytut  Badawczy  w  Puławach  komunikatem  dotyczącym  wystąpienia suszy  na  obszarze województwa  mazowieckiego,  Wójt  Gminy  Borowie  informuje   rolników  posiadający   grunty  na  terenie  gminy  Borowie o  możliwości składania  wniosków  o  szacowanie  strat  w  gospodarstwach  rolnych,  spowodowanych  suszą.

Do  wniosku  o  szacowanie  szkód  należy  dołączyć:

  1. wykaz działek  deklarowanych  do  płatności  bezpośrednich  na  bieżący  rok,
  2. kopie zgłoszenia  do  Systemu  Identyfikacji  i  Rejestracji  Zwierząt (IRZ).

Wnioski  można  składać  w  Urzędzie  Gminy  w  Borowiu  do  dnia  07  sierpnia  2019  roku.

Wniosek o szacowanie szkód

 

Poprawiono: 12 lipiec 2019
Utworzono: 12 lipiec 2019

 

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

 

Poprawiono: 09 lipiec 2019
Utworzono: 09 lipiec 2019

                                                       

OGŁOSZENIE

DOT. USUWANIA AZBESTU

Informuję mieszkańców Gminy Borowie, że w Urzędzie Gminy w Borowiu przyjmowane są wnioski na realizację zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w ramach drugiego naboru w 2019r.

Wnioski realizowane będą jedynie w sytuacji otrzymania przez Gminę Borowie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W zależności od poziomu przyznanego dofinansowania i związanymi z tym ograniczeniami, wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszenia, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania. Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borowie nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia przez Gminę Borowie.

Zainteresowani powinni składać wnioski w Urzędzie Gminy w Borowiu w terminie nieprzekraczalnym do dnia 12.07.2019r.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Borowie (Biuro Obsługi Interesanta) oraz na stronie internetowej www.borowie.pl w zakładce dokumenty do pobrania. Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr tel. (25) 685-90-70 wew. 16.

 

Podkategorie

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.