Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie dla wsi: Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta, Jaźwiny, Gózd, Laliny, Iwowe. Koszt budowy: 8 389 953,00 zł brutto.

2. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gózd. Koszt modernizacji: 96 015,65 zł brutto.

3. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka-Gościewicz. Koszt modernizacji: 78 318,55 zł brutto.

4. Remont dachu na budynku OSP w Jaźwinach.

5. Modernizacja świetlic wiejskich w Łopaciance, Filipówce, Gościewiczu i w Słupie Pierwszym.

6. Remont pomieszczeń siłowni w budynku hali sportowej.

7. Budowa gminnej sieci wodociągowej w Głoskowie.

8. Opracowanie projektu i budowa parkingów w miejscowości Borowie.

9. Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie (ul. Cicha, ul. Spokojna, ul. Miła w Borowiu).

10. Modernizacja dachu na OSP w Chrominie.

11. Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie.

12. Adaptacja budynku po punkcie skupu mleka na świetlicę wiejską w Starej Brzuzie, Goździe i Brzuskowoli.

Świetlica wiejska w Brzuskowoli

Świetlica wiejska w Goździe

13. Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu.

14. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Iwowe. Koszt modernizacji: 147 600,00zł brutto.

15. Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie.

16. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głosków. Koszt modernizacji: 49 927,24zł brutto (koszt wykonania podbudowy i nawierzchni asfaltowej)

17. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dudka (Wrzosów). Koszt modernizacji: 85 356,59zł brutto (koszt wykonania podbudowy i nawierzchni asfaltowej)

18. Tworzenie bazy edukacyjnej w miejscowości Słup Pierwszy w ramach budowy II etapu ścieżki ekologicznej. Koszt budowy: 123 960zł brutto.

19. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie. Koszt zakupu: 759 894zł. W tym dotacja z WFOŚiGW w Warszawie  189 973zł, dotacja z MSWiA 150 000zł.

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.