Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Borowie

OBSADA STANOWISK

Wójt Gminy - mgr inż. Wiesław Gąska, Kierownik USC, pokój nr 9

Sekretarz Gminy - mgr inż. Marta Serzysko, pokój nr 10

Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Budżetu - mgr Hanna Ośko, pokój nr 11

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU

mgr Izabela Baran - Kierownik wydziału finansów i budżetu, pokój nr 2, tel. wew. 18

mgr Aneta Oszkiel - Inspektor ds. planowania i księgowości budżetowej, pokój nr 2, tel. wew. 18

mgr Danuta Bielak-Baran - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, pokój nr 3, tel. wew. 21

mgr Karolina Gromada - Inspektor ds. księgowości podatkowej, pokój nr 3, tel. wew. 21

mgr Agnieszka Jesień - Inspektor ds. księgowości budżetowej i kasy, pokój nr 1, tel. wew. 22

 Joanna Gajowniczek - Pomoc administracyjna, pokój nr 1, tel. wew. 19

WYDZIAŁ OŚWIATY, GEODEZJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

inż. Jacek Walecki - Kierownik wydziału oświaty, geodezji i rozwoju gospodarczego, pokój nr 5, tel. wew. 23

mgr inż. Artur Zieliński - Inspektor ds. przygotowania i zarządzania projektami, pokój nr 6, tel. wew. 16

inż. Robert Bielecki - Inspektor ds. planowania przestrzennego i dróg, pokój nr 5, tel. wew. 23

 

  mgr inż. Ewelina Jargiło - Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji, pokój nr 4, tel. wew. 24

 

mgr inż. Karol Chmielak  - Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami, pokój nr 4, tel. wew. 24

 

 mgr Piotr Zając - Referent ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska, pokój nr 6, tel. wew. 16

URZĄD STANU CYWILNEGO

mgr Sylwia Gąska - Zastępca Kierownika USC, pokój nr 7, tel. wew. 14.

 Hanna Sitek - Pomoc administracyjna, pokój nr 7, tel. wew. 14

 

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNY I SPORTU

mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska - Kierownik wydziału społeczno-organizacyjnego i sportu, pokój nr 8, tel. (25) 685-90-70

 

 

 

Marcin Ositek - Informatyk , pokój nr 8, tel. (25) 685-90-70

 

mgr Aneta Krzewska - Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tel. wew 20

mgr Kacper Wolański - Inspektor ds.  świadczeń wychowawczych i stypendium szkolne oraz Karta Dużej Rodziny tel. wew. 20

 

mgr Karolina Grążka - Referent ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, obsługa Rady Gminy, pokój nr 4, tel. wew. 24

Biuro Obsługi Interesantów

tel. wew. 15 

mgr Piotr Czerkawski - Pomoc administracyjna

Ewelina Anczarska - Pomoc administracyjna

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.