Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Borowie

OBSADA STANOWISK

Wójt Gminy - mgr inż. Wiesław Gąska pokój nr 9, tel. wew. 11

Sekretarz Gminy - mgr inż. Marta Serzysko pokój nr 10, tel. wew. 12

Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Budżetu - mgr Hanna Ośko pokój nr 11, tel. wew. 13

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU

mgr Izabela Baran - Kierownik wydziału finansów i budżetu pokój nr 2, tel. wew. 18

Joanna Gajowniczek - Inspektor ds. płac, informacji niejawnych i kontroli wewnętrznej pokój nr 1, tel. wew. 17

mgr Aneta Oszkiel - Inspektor ds. planowania i księgowości budżetowej. pokój nr 2, tel. wew. 18

mgr Danuta Bielak-Baran - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych pokój nr 3, tel. wew. 21

mgr Karolina Gromada - Inspektor ds. księgowości podatkowej pokój nr 3, tel. wew. 21

mgr Agnieszka Jesień - Inspektor ds. księgowości budżetowej i kasy pokój nr 2, tel. wew. 18

WYDZIAŁ OŚWIATY, GEODEZJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

inż. Jacek Walecki - Kierownik wydziału oświaty, geodezji i rozwoju gospodarczego pokój nr 5, tel. wew. 23

mgr inż. Artur Zieliński - Inspektor ds. przygotowania i zarządzania projektami pokój nr 6, tel. wew. 16

inż. Robert Bielecki - Inspektor ds. planowania przestrzennego i dróg pokój nr 5, tel. wew. 23

 

  mgr inż. Ewelina Jargiło - Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji nr 6, tel. wew. 16

 

mgr inż. Karol Chmielak  - Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami nr 4, tel. wew. 24

 

 mgr Piotr Zając - Referent ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska nr 6, tel. wew. 16

URZĄD STANU CYWILNEGO

Hanna Sitek - Kierownik USC pokój nr 7, tel. wew. 14

mgr Sylwia Gąska - Zastępca Kierownika USC pokój nr 7, tel. wew. 14.

 

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNY I SPORTU

mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska - Kierownik wydziału społeczno-organizacyjnego i sportu pokój nr 8, tel. (25) 685-90-70

 

 

 

Marcin Ositek - Infromatyk , pokój nr 8, tel. (25) 685-90-70

 

mgr Aneta Krzewska - Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tel. wew 16

mgr Kacper Wolański - Referent ds.  świadczenia wychowawcze i stypendium szkolne oraz Karta Dużej Rodziny tel. wew. 16

 

Karolina Grążka - Referent ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pokój nr 8, tel. wew. 14

Biuro Obsługi Interesantów

tel. wew. 15 

mgr Piotr Czerkawski - pomoc administracyjna

Ewelina Anczarska - pomoc administracyjna

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.