Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Inwestycje 2017

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie dla wsi Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta, Jaźwiny, Gózd, Laliny i Iwowe.

    Koszt zadania 8 389 953 zł brutto. Kontynuacja zadania z 2016 roku.

   Zadanie nie zostało zrealizowane. Umowa została rozwiązana z winy wykonawcy.

2. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gózd. Koszt zadania - 206 261,78 zł brutto.

3. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Iwowe. Koszt zadania - 179 103,38 zł brutto.

4. Przebudowa dróg gminnych w Borowiu - ulicy Szkolnej i ul. Zielnej. Koszt zadania - 1 522 188 zł brutto.

5. Modernizacja dróg gminnych i ulic w Borowiu. Koszt zadania - 1 147 636,42 zł brutto.

Budowa ulic: Cichej, Miłej i Spokojnej w Borowiu

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie dla wsi Łętów, Gościewicz, Filipówka i Brzuskowola.

 

Część I. Budowa kanalizacji w wsiach Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz. Koszt zadania 3 252 356,92 zł brutto.

 

Część II. Budowa kanalizacji we wsi Łętów. Koszt zadania 1 377 475,34 zł brutto.

 

7. „Budowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy – etap III." Koszt zadania 87 869.94 zł w tym 90% dotacja z WFOŚiGW w wysokości 79 082,00 zł

8. „Tworzenie Baz Edukacyjno – Ekologicznych w Gminie Borowie, Przedszkole w Borowiu, etap I” – Koszt zadania 184 728,45 zł w tym 90% dotacja z WFOŚiGW w wysokości 166 255,00 zł

 

9. "Renowacja pomnika poległym za ojczyznę 1939 - 1945". Koszt zadania 12 584,41zł brutto w tym dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 10 000 zł.

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.