Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Zarządzenia 2021

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 132.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 grudnia 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 132/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 grudnia 2021 roku[w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Borowiu]57 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 131.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 grudnia 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 131/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 grudnia 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]337 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 130.2021 Wójta Gminy Borowie z dnai 3 grudnia 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 130/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 grudnia 2021 roku[w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowie położonej we wsi Gościewicz]66 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 129.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 1 grudnia 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 129/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 1 grudnia 2021 roku[w sprawie powołania komisji do przeglądu dokumentów niejawnych znajdujących się w Urzędzie Gminy Borowie]113 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 128.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 1 grudnia 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 128/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 1 grudnia 2021 roku[w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowie położonej we wsi Borowie]65 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 127.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 listopada 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 listopada 2021 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z ternu gminy Borowie]130 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 126.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2021 roku[w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę dla członków ochotniczych straży pożarnych]243 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 125.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2021 roku[w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034]4843 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 124.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]509 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 123.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2021 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: Budowa gminnej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Borowie.]127 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 122.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 listopada 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 listopada 2021 roku[w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Borowie położonych we wsiach: Chromin, Iwowe, Łopacianka]195 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 121.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 listopada 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 listopada 2021 roku[w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2022 rok]2177 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 120.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 listopada 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 listopada 2021 roku[w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowiena lata 2021-2034]13721 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 119.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 119/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2021 roku[w sprawie „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Borowiu”]197 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 118.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2021 roku[zmieniające Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Borowiu]192 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 117.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2021 roku[w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Borowiu „Pionu Ochrony Informacji Niejawnych” ]200 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 116.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2021 roku[w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Borowie na lata 2021-2023]337 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 115.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2021 roku[w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu]351 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 114.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2021 roku[w sprawie nabycia prawa własności działki nr 329/4 położonej we wsi Borowie]192 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 113.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 listopada 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 listopada 2021 roku[w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej w Gminie Borowie]288 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 112.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 listopada 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 listopada 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]376 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 111.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 października 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 października 2021 roku[w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Borowiu powołanego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku]277 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 110.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 października 2021.pdf)Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 października 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]421 kB
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 109.2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 października 2021 roku.pdf)Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 października 2021 roku[w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu]320 kB
Pobierz plik (108.pdf)Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 października 2021 roku[w sprawie wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego]281 kB
Pobierz plik (107.pdf)Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 października 2021 roku[w sprawie Regulaminu wynagradzania kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu]383 kB
Pobierz plik (106.pdf)Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 października 2021 roku[w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi w 2022 r]386 kB
Pobierz plik (105.pdf)Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 października 2021 roku[w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu ]214 kB
Pobierz plik (104.pdf)Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 lipca 2021 roku[w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów na 2021 rok, wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień]485 kB
Pobierz plik (103.pdf)Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 października 2021 roku[w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów na 2021 rok, wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Organizacja działań promocyjnych ]228 kB
Pobierz plik (102.pdf)Zarządzenie Nr 102/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 października 2021 r.[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]546 kB
Pobierz plik (101.pdf)Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 października 2021 roku[w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Borowie prawa pierwokupu nieruchomości]192 kB
Pobierz plik (100.pdf)Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 października 2021 roku[w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Borowiu i jednostkach organizacyjnych finansowanych przez Gminę oraz w SP ZOZ w Borowiu]209 kB
Pobierz plik (099.pdf)Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 września 2021 roku [w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 roku]491 kB
Pobierz plik (098.pdf)Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 września 2021 roku[w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działek nr 253 i 254 we wsi Borowie]269 kB
Pobierz plik (097.pdf)Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 września 2021 roku[w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu]239 kB
Pobierz plik (096.pdf)Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 września 2021 roku[w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Borowie położonych we wsiach: Chromin, Iwowe, Łopacianka]103 kB
Pobierz plik (095.pdf)Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 września 2021 roku[w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku]124 kB
Pobierz plik (094.pdf)Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 września 2021 roku[w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.]250 kB
Pobierz plik (093.pdf)Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 września 2021 roku[w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 514 we wsi Gościewicz]552 kB
Pobierz plik (092.pdf)Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 września 2021 roku [w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 302/11 we wsi Borowie]143 kB
Pobierz plik (091.pdf)Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 września 2021 roku[w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku ]324 kB
Pobierz plik (090.pdf)Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2021 roku[w sprawie przydziału godzin dla nauczyciela w celu prowadzenia zajęć rewalidacyjno –wychowawczych]221 kB
Pobierz plik (089.pdf)Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 sierpnia 2021 roku[w sprawie zmian do dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Borowie]557 kB
Pobierz plik (088.pdf)Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 sierpnia 2021 roku[w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2021 roku]2150 kB
Pobierz plik (087a.pdf)Zarządzenie Nr 87a/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 sierpnia 2021 roku[w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w placówkach oświatowych zarządzanych przez Gminę Borowie]291 kB
Pobierz plik (087.pdf)Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 sierpnia 2021 roku[zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów na 2021 rok, wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Organizacja działań promocyjnych]478 kB
Pobierz plik (086.pdf)Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 sierpnia 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]390 kB
Pobierz plik (085.pdf)Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 sierpnia 2021 roku[w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku]215 kB
Pobierz plik (084.pdf)Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 sierpnia 2021 roku[w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie]378 kB
Pobierz plik (083.pdf)Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 13 sierpnia 2021 roku[w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 275 położonej we wsi Dudka]240 kB
Pobierz plik (082.pdf)Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 13 sierpnia 2021 roku[w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu]224 kB
Pobierz plik (081.pdf)Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 13 sierpnia 2021 roku[w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu]224 kB
Pobierz plik (080.pdf)Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 sierpnia 2021 roku[w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Borowie]683 kB
Pobierz plik (079.pdf)Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 11 sierpnia 2021 roku[w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Borowie prawa pierwokupu nieruchomości]219 kB
Pobierz plik (078.pdf)Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 sierpnia 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]414 kB
Pobierz plik (077.pdf)Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 sierpnia 2021 roku[w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Borowie i udzielenia upoważnienia]264 kB
Pobierz plik (076.pdf)Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 sierpnia 2021 roku[w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Borowie]250 kB
Pobierz plik (075.pdf)Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2021 roku[w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Borowie.]329 kB
Pobierz plik (074.pdf)Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 lipca 2021 roku[w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku]369 kB
Pobierz plik (073.pdf)Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 lipca 2021 roku[w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów na 2021 rok, wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania]531 kB
Pobierz plik (072.pdf)Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 lipca 2021 roku[zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów na 2021 rok, wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szcz.]538 kB
Pobierz plik (071.pdf)Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 lipca 2021 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin obiektów tj. łączników sterowanych zdalnie, instalowanych na liniach napowietrznych średniego napięcia: L.SN. nap. 15kV Garwolin-Parysów, L.SN. nap. 15kV Garwolin-Głosków]263 kB
Pobierz plik (070.pdf)Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 lipca 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]449 kB
Pobierz plik (069.pdf)Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 lipca 2021 roku[w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy nr 02406-6935-UM0713841/20 o przyznaniu pomocy na realizację projektu]267 kB
Pobierz plik (068.pdf)Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 lipca 2021 roku[w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy nr 02410-6935-UM0713826/20 o przyznaniu pomocy na realizację projektu „Prace konserwatorskie tabernakulum i obrazu „Trójca Święta”]267 kB
Pobierz plik (067.pdf)Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 lipca 2021 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin budynku położonego w miejscowości Głosków ul. Długa 50, gmina Borowie]286 kB
Pobierz plik (066.pdf)Zarzadzenie Nr 66/2021 Wójta Gmina Borowie z dnia 1 lipca 2021 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Iwowem – Etap I]133 kB
Pobierz plik (065.pdf)Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 czerwca 2021 roku[w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034]4884 kB
Pobierz plik (064.pdf)Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 czerwca 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]490 kB
Pobierz plik (063.pdf)Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 czerwca 2021 roku[w sprawie przekazania obowiązków Pełnomocnika do spraw informacji niejawnych]253 kB
Pobierz plik (062.pdf)Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 czerwca 2021 roku[w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej]293 kB
Pobierz plik (061.pdf)Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 czerwca 2021 roku[w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej]293 kB
Pobierz plik (060.pdf)Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 czerwca 2021 roku[w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informacji niejawnych]251 kB
Pobierz plik (059.pdf)Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 czerwca 2021 roku[w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 90 położonej we wsi Łopacianka]546 kB
Pobierz plik (058.pdf)Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 czerwca 2021 roku[w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 1076/2 położonej we wsi Iwowe]586 kB
Pobierz plik (057.pdf)Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 czerwca 2021 roku[w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 462 położonej we wsi Chromin]587 kB
Pobierz plik (056.pdf)Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 czerwca 2021 roku[w sprawie nabycia prawa własności działki nr 172/47 położonej we wsi Głosków]226 kB
Pobierz plik (055.pdf)Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 czerwca 2021 roku[w w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu]312 kB
Pobierz plik (054.pdf)Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 czerwca 2021 roku [w sprawie odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu]387 kB
Pobierz plik (053.pdf)Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2021 roku[w sprawie zmian z budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]227 kB
Pobierz plik (052.pdf)Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn; Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głosków]189 kB
Pobierz plik (051.pdf)Zarządzenie Nr 51 / 2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2021 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn; Przebudowa drogi gminnej nr 130 144W w miejscowości Iwowe]190 kB
Pobierz plik (050.pdf)Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 czerwca 2021 roku[w sprawie planu kontroli zarządczej na 2021 rok]272 kB
Pobierz plik (049.pdf)Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 czerwca 2021 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Iwowem – Etap I]190 kB
Pobierz plik (048.pdf)Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 czerwca 2021 roku[w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borowie w zakresie odbierania odpadów komunalnych]375 kB
Pobierz plik (047.pdf)Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 czerwca 2021 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Gościewicz, Brzuskowola, Filipówka]191 kB
Pobierz plik (046.pdf)Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 czerwca 2021 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: Modernizacja dróg gminnych – droga w miejscowości Słup Drugi]188 kB
Pobierz plik (045.pdf)Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 czerwca 2021 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn; Przebudowa drogi gminnej nr 130 144W w miejscowości Iwowe.]190 kB
Pobierz plik (044.pdf)Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 maja 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok.]832 kB
Pobierz plik (043.pdf)Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 maja 2021 roku[w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Borowie Raportu o stanie Gminy za rok 2020]1600 kB
Pobierz plik (042.pdf)Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 maja 2021 roku[w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki nr 195/2 we wsi Borowie]591 kB
Pobierz plik (041.pdf)Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 maja 2021 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn; Prace konserwatorsko-restauratorskie organów z byłego kościoła w Borowiu]188 kB
Pobierz plik (040.pdf)Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 maja 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]253 kB
Pobierz plik (039.pdf)Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 maja 2021 roku[w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Borowie sprawozdania finansowego Gminy Borowie za 2020 rok]1801 kB
Pobierz plik (038.pdf)Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 maj 2021 roku[w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu]1456 kB
Pobierz plik (037.pdf)Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 maja 2021 roku[w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Borowie]224 kB
Pobierz plik (036.pdf)Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 maja 2021 roku[w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowie położonej w Filipówce]228 kB
Pobierz plik (035.pdf)Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 kwietnia[w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie]439 kB
Pobierz plik (034.pdf)Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 kwietnia 2021 roku[w sprawie zezwolenia na lokalizację oraz ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia wraz ze sterowaniem oraz stacji transformatorowych kontenerowych]1917 kB
Pobierz plik (033.pdf)Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 kwietnia 2021 roku [w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów na 2021 rok, wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień]539 kB
Pobierz plik (032.pdf)Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 kwietnia 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]1203 kB
Pobierz plik (031.pdf)Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]218 kB
Pobierz plik (030.pdf)Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 kwietnia 2021 roku[w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Borowie]359 kB
Pobierz plik (029.pdf)Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 kwietnia 2021 roku[w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034]4781 kB
Pobierz plik (028.pdf)Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 kwietnia 2021 roku[w sprawie ustalenia formy sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych]349 kB
Pobierz plik (027.pdf)Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 kwietnia 2021 roku[w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych]247 kB
Pobierz plik (026.pdf)Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 marca 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]469 kB
Pobierz plik (025.pdf)Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2021 roku[w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowie za 2020 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu fin. samorządowej instytycji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia]3560 kB
Pobierz plik (024.pdf)Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku[w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Wspieraj Seniora" na 2021 rok]159 kB
Pobierz plik (023.pdf)Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 marca 2021 roku[w sprawie przygotowania stanowiska kierowniania Wójta Gminy Borowie i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim]152 kB
Pobierz plik (022.pdf)Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 marca 2021 roku[w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowie połozonej w Brzuskowoli]45 kB
Pobierz plik (021.pdf)Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 marca 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]101 kB
Pobierz plik (020.pdf)Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 marca 2021 roku[w sprawie częściowego zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Borowie przy obsludze monitorów ekranowych]156 kB
Pobierz plik (019.pdf)Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 marca 2021 roku[w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu]107 kB
Pobierz plik (018.pdf)Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 marca 2021 roku[w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie]336 kB
Pobierz plik (017.pdf)Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 lutego 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]762 kB
Pobierz plik (016.pdf)Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 lutego 2021 roku[w sprawie Regulaminy udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Borowie oraz jednostakch samodzielnych Gminy]1361 kB
Pobierz plik (015.pdf)Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 lutego 2021 roku[w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach Komisji przeprowadzającej postępowania egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego]311 kB
Pobierz plik (014.pdf)Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 lutego 2021 r.[w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki nr 90 we wsi Łopacianka]424 kB
Pobierz plik (013.pdf)Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 stycznia 2021 roku[w sprawie wyznaczenia Koordynatora Gminnego oraz Zespołu obsługi telefonicznej zgłoszeń szczepień i transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.]462 kB
Pobierz plik (012.pdf)Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 stycznia 2021 roku[w sprawie określenia kryteriów i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych innych form wychowania]159 kB
Pobierz plik (011.pdf)Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 stycznia 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]308 kB
Pobierz plik (010.pdf)Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 stycznia 2021 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin budynku położonego w miejscowości Gózd Nr 24, gmina Borowie]49 kB
Pobierz plik (009.pdf)Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 stycznia 2021 roku[w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 318/2 we wsi Filipówka]110 kB
Pobierz plik (008.pdf)Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 stycznia 2021 roku[w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Borowiu dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku]83 kB
Pobierz plik (007.pdf)Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 11 stycznia 2021 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Borowie w ramach którego zostanie wykonana sieć sanitarna i wodociągowa w miejscowości Borowie (część I i część II)]50 kB
Pobierz plik (006.pdf)Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 stycznia 2021 roku[w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowie]158 kB
Pobierz plik (005.pdf)Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 stycznia 2021 roku[w sprawie zamiany nieruchomości położonych we wsi Słup Drugi]59 kB
Pobierz plik (004.pdf)Zarządzenia Nr 4/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 stycznia 2021 roku[w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok]350 kB
Pobierz plik (003.pdf)Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 stycznia 2021 roku[w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społczenej w Borowiu i udzielenia upoważnienia]46 kB
Pobierz plik (002.pdf)Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 stycznia 2021 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie w ramach, którego zostanie wykonana sieć w miejscowościach Głosków, Wilchta (część I i część II)]50 kB
Pobierz plik (001.pdf)Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 stycznia 2021 roku[w sprawie określenia stałego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy]35 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.