Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Zarządzenia 2020

Załączniki:
Pobierz plik (117.pdf)Zarządzenie nr 117/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 grudnia 2020 roku[w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2009 z dnia 29 czerwca 2009]28 kB
Pobierz plik (116.pdf)Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 grudnia 2020 roku[w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Borowie oraz ustalenia zasad jej działania]247 kB
Pobierz plik (115.pdf)Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 grudnia 2020 roku[w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Borowie przyjętego Zarządzeniem Nr 33/2009 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Borowie]245 kB
Pobierz plik (114.pdf)Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 grudnia 2020 roku[w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku]31 kB
Pobierz plik (113.pdf)Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 grudnia 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]388 kB
Pobierz plik (112.pdf)Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 grudnia 2020 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu za zadanie pn: Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie]42 kB
Pobierz plik (111.pdf)Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 grudnia 2020 roku[w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, środków trwałych i materiałów w Urzędzie Gminy, jednostakch oświatowych, Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2020 roku]48 kB
Pobierz plik (110.pdf)Zarządzenie Nr 110/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2020 roku[w sprawie zmiany składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu]42 kB
Pobierz plik (109.pdf)Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 grudnia 2020 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Borowie w ramach którego zostanie wybudowana sieć sanitarna i wodociągowa w miejscowości Borowie]44 kB
Pobierz plik (108.pdf)Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]349 kB
Pobierz plik (107.pdf)Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2020 roku[w sprawie ustalenia wolnego dnia od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Borowie]36 kB
Pobierz plik (106.pdf)Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 grudnia 2020 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego n dostawę grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie]40 kB
Pobierz plik (105.pdf)Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku[w sprawie nabycia działki nr 341/7 położonej we wsi Borowie]52 kB
Pobierz plik (104.pdf)Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie w ramach którego zostanie wybudowana siec sanitarna w miejscowościach Głosków, Wilchta]44 kB
Pobierz plik (103.pdf)Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku[w sprawie zamiany i nabycia nieruchomości położonych we wsi Słup Drugi]71 kB
Pobierz plik (102.pdf)Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 11 grudnia 2020 roku[w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu]43 kB
Pobierz plik (101.pdf)Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 grudnia 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]624 kB
Pobierz plik (100.pdf)Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 listopada 2020 roku[w sprawiezmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]589 kB
Pobierz plik (099.pdf)Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 listopada 2020 roku[w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2021 rok]4494 kB
Pobierz plik (098.pdf)Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 listopada 2020 roku[w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034]1431 kB
Pobierz plik (097.pdf)Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]374 kB
Pobierz plik (096.pdf)Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2020 roku[w sprawie nabycia prawa własności działek nr 351, 352 położonych we wsi Głosków]58 kB
Pobierz plik (095.pdf)Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 listopada 2020 roku[w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku]526 kB
Pobierz plik (094.pdf)Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 listopada 2020 roku[w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć z powodu wprowadzenia stanu epidemii]240 kB
Pobierz plik (093.pdf)Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 listopada 2020 roku[w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Borowie]68 kB
Pobierz plik (092.pdf)Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 października 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]375 kB
Pobierz plik (091.pdf)Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 października 2020 roku[w sprawie wprowadzenia rotacyjnego systemu pracy w Urzędzie Gminy Borowie]61 kB
Pobierz plik (090.pdf)Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 października 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]451 kB
Pobierz plik (089.pdf)Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 października 2020 roku[w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Borowie w warunkach zewnętrzenego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych gminy]92 kB
Pobierz plik (088.pdf)Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 października 2020 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Borowie, wyposażenie i prowadzenie PSZOK]47 kB
Pobierz plik (087.pdf)Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 października 2020 roku[w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Borowie]53 kB
Pobierz plik (086.pdf)Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 października 2020 roku[w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej]42 kB
Pobierz plik (085.pdf)Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 września 2020 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie usługi pn. "Odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Borowie, wyposażenie i prowadzenia PSZOK"]43 kB
Pobierz plik (084.pdf)Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 września 2020 roku[w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych]100 kB
Pobierz plik (083.pdf)Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 września 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]642 kB
Pobierz plik (082.pdf)Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 września 2020 roku[w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności]54 kB
Pobierz plik (081.pdf)Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 września 2020 roku[w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034]1167 kB
Pobierz plik (080.pdf)Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 września 2020 roku [w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]340 kB
Pobierz plik (079.pdf)Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 września 2020 roku[w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Borowie]49 kB
Pobierz plik (078.pdf)Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 września 2020 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie np; ,,Remont drogi gminnej Nr 130108W w miejscowości Borowie"]41 kB
Pobierz plik (077.pdf)Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 09 września 2020 roku[w sprawie nabycia prawa własności działek nr 343/13, 342/13, 342/11 położonych we wsi Borowie]68 kB
Pobierz plik (076.pdf)Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 09 września 2020 roku[w sprawie nabycia prawa własności działek nr 195/2 i 195/3 połozonych we wsi Dudka]55 kB
Pobierz plik (075.pdf)Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 1 września 2020 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin budynku położonego w Filipówce nr 13, gmina Borowie]49 kB
Pobierz plik (074.pdf)Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]394 kB
Pobierz plik (073.pdf)Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi gminnej Nr 130180W w miejscowości Borowie"]39 kB
Pobierz plik (072.pdf)Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 sierpnia 2020 roku[w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone w obiektach sportowych należących do Gminy Borowie]106 kB
Pobierz plik (071.pdf)Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 sierpnia 2020 roku[w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2020 roku]6583 kB
Pobierz plik (070.pdf)Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 sierpnia 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]403 kB
Pobierz plik (069.pdf)Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 sierpnia 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]299 kB
Pobierz plik (068.pdf)Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 sierpnia 2020 roku[w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Karoliny Grążka]54 kB
Pobierz plik (067.pdf)Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 sierpnia 2020 roku[w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku]62 kB
Pobierz plik (066.pdf)Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 sierpnia 2020 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie - ul. Biela"]42 kB
Pobierz plik (065.pdf)Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 lipca 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]263 kB
Pobierz plik (064.pdf)Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 lipca 2020 roku[w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu]43 kB
Pobierz plik (063.pdf)Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 lipca 2020 roku[w sprawie ustalenia komisji do przeporwadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Borowie]46 kB
Pobierz plik (062.pdf)Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 lipca 2020 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn; "Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu"]41 kB
Pobierz plik (061.pdf)Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 13 lipca 2020 roku[w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, o którym mow w art 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie]321 kB
Pobierz plik (060.pdf)Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 13 lipca 2020 roku[w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku]258 kB
Pobierz plik (059.pdf)Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 lipca 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]394 kB
Pobierz plik (058.pdf)Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 lipca 2020 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn; Dostawa sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"]43 kB
Pobierz plik (057.pdf)Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 lipca 2020 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zdanie pn; Prace konserwatorsko-restauratorskie, Organy z byłego kościoła w Borowiu]39 kB
Pobierz plik (056.pdf)Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 lipca 2020 roku[w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i oszacowania strat w publicznej infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku występowania w dniach 22-24.06.2020 intensywnych opadów atmosferycznych]47 kB
Pobierz plik (055.pdf)Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 lipca 2020 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonane zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolneych w miejscowości Borowie - ul. Biela"]38 kB
Pobierz plik (054.pdf)Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 czerwca 2020 roku[w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Piotra Zająca]51 kB
Pobierz plik (053.pdf)Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 czerwca 2020 roku[w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034]1136 kB
Pobierz plik (052.pdf)Zarządzenie Nr 52/2020 Wóta Gminy Borowie z dnia 29 czerwca 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]445 kB
Pobierz plik (051.pdf)Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 czerwca 2020 roku[w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej]42 kB
Pobierz plik (050.pdf)Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 czerwca 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]403 kB
Pobierz plik (049.pdf)Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 czerwca 2020 roku[w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego]50 kB
Pobierz plik (048.pdf)Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2020 roku[w sprawie zmiany ceny wywoławczej działki nr 442/4 w Jaźwinach]49 kB
Pobierz plik (047.pdf)Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 czerwca 2020 roku[w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej działki nr 375/4 we wsi Iwowe]107 kB
Pobierz plik (046.pdf)Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 czerwca 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]549 kB
Pobierz plik (045.pdf)Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 czerwca 2020 roku[w sprawie ustalenia 12 czerwca 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Borowie]36 kB
Pobierz plik (044.pdf)Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 czerwca 2020 roku[w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku]53 kB
Pobierz plik (043.pdf)Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 1 czerwca 2020 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn; ]50 kB
Pobierz plik (042.pdf)Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 maja 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]491 kB
Pobierz plik (041.pdf)Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 maja 2020 roku[w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Borowie Raportu o stanie Gminy za rok 2019]3132 kB
Pobierz plik (040.pdf)Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 maja 2020 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn; "Budowa wodociągu w miejscowościach Głosków, Wilchta (część I i część II)"]45 kB
Pobierz plik (039.pdf)Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 maja 2020 r.[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn; "Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków ruchomych w budynku byłego kościoła w Borowiu"]49 kB
Pobierz plik (038.pdf)Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 maja 2020 roku[w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Marcina Ositka]54 kB
Pobierz plik (037.pdf)Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 maja 2020 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn; Remont dróg gminnych Nr 130112W oraz Nr 130113W w miejscowościach Stara Brzuza i Filipówka]43 kB
Pobierz plik (036.pdf)Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 maja 2020 roku[w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Borowie sprawozdania finansowego Gminy Borowie za 2019 rok]1522 kB
Pobierz plik (035.pdf)Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 maja 2020 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn; Budowa wodociągu w miejscowościach Głosków, Wilchta]38 kB
Pobierz plik (034.pdf)Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 kwietnia 2020 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont dróg gminnych NR -130112 W oraz Nr - 130113 W w miejscowości Stara Brzuza i Filipówka"]40 kB
Pobierz plik (033.pdf)Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]570 kB
Pobierz plik (032.pdf)Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 kwietnia 2020 roku[w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu]1584 kB
Pobierz plik (031.pdf)Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]282 kB
Pobierz plik (030.pdf)Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 kwietnia 2020 r.[w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego]468 kB
Pobierz plik (029.pdf)Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 kwietnia 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]187 kB
Pobierz plik (028.pdf)Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 marca 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]242 kB
Pobierz plik (027.pdf)Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 marca 2020 roku[w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2019 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, informacji o stanie mienia gminy Borowie]10154 kB
Pobierz plik (026.pdf)Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 marca 2020 roku[w sprawie planu kontroli zarządczej na 2020 rok]99 kB
Pobierz plik (025.pdf)Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 marca 2020 roku[w sprawie powołania Komisji do wyboru oferty na wykonanie rozgraniczenia we wsi Borowie]43 kB
Pobierz plik (024.pdf)Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 marca 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok]470 kB
Pobierz plik (023.pdf)Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 marca 2020 roku[w sprawie nabycia prawa własności działek nr 140/1, 141/1 położonych we wsi Głosków]55 kB
Pobierz plik (022.pdf)Zarządzanie Nr 22/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 lutego 2020 roku[w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021]172 kB
Pobierz plik (021.pdf)Zarządzanie Nr 21/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 lutego 2020 roku[w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Borowie]46 kB
Pobierz plik (020.pdf)Zarządzanie Nr 20/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 lutego 2020 roku[w sprawie określenia trybu i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian rodzaju miejscowości "Podlaliny (kolonia)" na Iwowe "wieś" ]66 kB
Pobierz plik (019.pdf)Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 lutego 2020 roku[w sprawie udzielania pełnomocnictwa]31 kB
Pobierz plik (018.pdf)Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 lutego 2020 roku[w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Borowiu]45 kB
Pobierz plik (017.pdf)Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 lutego 2020 roku[w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy]42 kB
Pobierz plik (016.pdf)Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 13 lutego 2020 roku[w sprawie przydziału godzin dla nauczyciela wspomagającego]48 kB
Pobierz plik (015.pdf)Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 13 lutego 2020 roku[w sprawie przydziału godzin dla nauczyciela wspomagającego]49 kB
Pobierz plik (014.pdf)Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 13 lutego 2020 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn; Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie]40 kB
Pobierz plik (013.pdf)Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 lutego 2020 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu za zadanie pn; Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie]41 kB
Pobierz plik (012.pdf)Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 lutego 2020 roku[w sprawie określenia trybu i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości "Podlaliny (kolonia)" na Laliny "wieś"]59 kB
Pobierz plik (011.pdf)Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 lutego 2020 roku[w sprawie określenia trybu i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości "Gózd-Kolonia" na Gózd "wieś"]57 kB
Pobierz plik (010.pdf)Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 lutego 2020 roku[w sprawie określenia trybu i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości "Borowie-Kolonia" na Borowie "wieś"]60 kB
Pobierz plik (009.pdf)Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 lutego 2020 roku[w sprawie określenia trybu i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości "Głosków-Kolonia" na Głosków "wieś"]60 kB
Pobierz plik (008.pdf)Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 lutego 2020 roku[w sprawie określenia trybu i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości "Chrominek(kolonia)" na Chromin "wieś"]60 kB
Pobierz plik (007.pdf)Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 lutego 2020 roku[w sprawie przeznaczenia do wynajmu lokalu użytkowego w budynku hali sportowej w Borowiu]119 kB
Pobierz plik (006.pdf)Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 stycznia 2020 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie]40 kB
Pobierz plik (005.pdf)Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 stycznia 2020 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu za zadanie pn; Budowa garażu przy Strażnicy OSP w Borowiu]39 kB
Pobierz plik (004.pdf)Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 stycznia 2020 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn; Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie]37 kB
Pobierz plik (003.pdf)Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 stycznia 2020 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania za zadanie pn: Budowa garażu przy Strażnicy OSP w Borowiu]36 kB
Pobierz plik (002.pdf)Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 stycznia 2020 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2020 rok.]121 kB
Pobierz plik (001.pdf)Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 stycznia 2020 roku[w sprawie określenia stałego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy]34 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.