Kierownik Ośrodka  lek. med. Edward Dąbrowski - specjalista chorób wewnętrznych II stopnia

Personel lekarski i pielęgniarsko - położniczy:
• Edward Dąbrowski            – lek. spec. chorób wewnętrznych

• Dorota Dąbrowska            – lek. pediatra – spec. medycyny rodzinnej
• Andrzej Kolano                – lek. ginekolog
• Marcin Łyczywek              – lek. kardiolog
• Marcin Szabelski               – lek. kardiolog
• Waldemar Teperek          – lek. spec. chorób wewnętrznych
• Zenon Wawrzyniak           – lek. spec. diabetolog
• Zofia Wągrodzka              – st. piel. środowiskowo-rodzinna
• Marianna Włodarczyk         – st. piel. środowiskowo-rodzinna
• Bożena Gąska                  – st. położna środowiskowo-rodzinna
• Justyna Nowak                - piel. środowiskowo rodzinna

Personel administracji i obsługi:

• Anna Zawadka – rejestratorka medyczna
• Mariola Baranek – rejestratorka medyczna
• Agnieszka Barej - sprzątaczka